Aftonbladet gör vinst på kvarts miljard: "Det är en stor prestation"

Aftonbladet

Raoul Grünthal, vd på Schibsted Media. Foto: TT

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Samtidigt sjunker omsättningen.

Under helåret redovisade Aftonbladet ett resultat på 255 miljoner kronor. Det är en ökning med 19 miljoner kronor jämfört med förra året.

“Genom långsiktiga och strategiska satsningar visar Aftonbladet på en god utveckling av både journalistiken och affären. Det är föredömligt och glädjande för hela branschen", säger Schibsted Medias vd Raoul Grünthal.

Tidningen pekar ut bland annat satsningarna på video och digitala prenumerationsaffären Plus som viktiga områden.

Antalet digitala prenumeranter var vid årsskiftet 250.000.

“Aftonbladets målmedvetna satsning på video uppvisar tydliga resultat. Strömstarterna har ökat betydligt under året, i snitt 85 procent, och hela 185 procent det senaste kvartalet. Rörlig bild är och förblir ett viktigt strategiskt satsningsområde för Aftonbladet liksom Plus-affären”, säger Raoul Grünthal.

I Schibsteds kvartalsrapport framgår det dock att omsättningen minskade under året, från 1933 miljoner kronor till 1861 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet steg intäkterna från onlineaffären med 1 procent, medan printintäkterna sjönk med 9 procent.

Läs mer