Catena Media genomför nyemission – laddar för uppköp

Finwire / Breakit

Affiliatebolaget Catena Media har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier såsom betalning för tillgångar förvärvade i januari. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från stämman att emittera aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget aviserade den 18 januari förvärvet av tillgångar i Dreamworx Online, samt att 4,0 miljoner euro av köpeskillingen kunde erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media.

Catena Media genomför en riktad nyemission om 285 924 aktier till teckningskursen 10,36 euro per aktie såsom betalning av del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Dreamworx Online. De nyemitterade aktierna har en lock-up på 12 månader. Bolaget har därefter 54,39 miljoner aktier utestående.

Läs fler artiklar
LÄS MER