Sök

Goldman Sachs: Kryptovalutor kan tappa hela värdet

Goldman SachsBitcoinKryptovaluta

Foto: TT

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Bitcoin och Ethereum kan försvinna helt tror storbanken.

Den senaste tidens kraftiga nedgångar för kryptovalutor kan bli värre spår Goldman Sachs i en rapport. 

Existerande kryptovalutor kommer inte att finnas kvar i sin nuvarande form. Avsaknad av reellt värde gör att valutorna som inte överlever sannolikt kommer att handlas ned mot noll. På sikt kommer de att bytas ut mot framtida konkurrenter menar Goldman Sachs.

Det som talar för att de existerande digitala valutorna inte kommer att överleva är den långa transaktionstiden, säkerhetsaspekten och de höga underhållskostnaderna.

Någon fördel av att vara första ser inte investmentbanken utan jämför med hur det såg ut i samband med när internetbolagen växte fram vid millennieskiftet. Flertalet av dessa som exempelvis vissa sökmaskiner finns inte kvar.

Mer positivt ses på den teknik som ligger bakom de digitala valutorna, kallad blockchain. Men försiktighet påkallas även här då denna teknik inte har tillräcklig hastighet som krävs för transaktioner i marknaden menar Goldman Sachs.

Läs mer