Stressforskare: Hövlighet på jobbet är viktigare än du kan tro

Arbetsmiljö

Foto: Istockphoto.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

Reporter

Att vara vänlig mot sina kollegor kan ha oanade effekter.

Dan Hasson forskar om stress vid Mayokliniken i Minnesota och Karolinska institutet. I facktidningen Arbetsliv slår han ett stort slag för hövlighet i jobbsammanhang. Han refererar till en kanadensisk studie på ett sjukhus, där specialutbildade personer fick träna arbetsgrupper i just hövligt beteende.

“Det var den enda insatsen, men sjukfrånvaron minskade med 38 procent. Stressrelaterade problem minskade, utmattning och cynism minskade, relationerna förbättrades och arbetsglädjen och engagemanget ökade”, säger Dan Hasson till Arbetsliv.

En viktig förklaring är, enligt forskaren, att människor vill känna sig trygga. Ohövlighet kan istället uppfattas som ett direkt hot. Varför det överhuvudtaget uppstår på en arbetsplats kan vara för att det inte finns någon tydlighet kring vilka beteenden som är önskvärda och inte.

“Har du tur hamnar du bland omtänksamma människor, har du otur räcker det med att du har en person som är elak i din omgivning och en sådan person kan förgifta en hel avdelning. Sitter personen dessutom i ledningsgruppen blir det ännu värre”, säger Dan Hassan.

Läs mer