Skatten på Iphone höjs i Indien

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

I en åtgärd som kan väntas slå hårdare mot Apple än andra smartphonetillverkare höjde Indien importskatten på smartphones från 10 till 15 procent i december.

Men åtgärderna tyckts inte ta slut i och med detta. Mindre än två månader senare har Indien bestämt sig för att höja skatten igen, denna gång till 20 procent.

Enligt Bloomberg var höjningen en del av en budget som aviserades på torsdagen.

"Indien höjer tullarna på importerade mobiltelefoner till 20 från tidigare 15 procent, i ett försök att främja inhemsk produktion - något som kan skada Apples möjligheter att konkurrera i världens snabbast växande smartphonemarknad. Iphonetillverkaren har försökt utvidga sin närvaro i Indien och har förhandlat med regeringen om lägre tariffer på vissa komponenter. Men de senaste pålagorna - delar av en budget som avtäcks på torsdagen - visar att landet rör sig åt motsatt håll."

Importskatter drabbar Apple särskilt hårt då bolaget för närvarande importerar alla sina smartphonemodeller förutom Iphone SE. Rivaliserande tillverkare tillverkar, som kontrast, nästan samtliga telefoner som säljs i landet.

Apple har redan höjt priserna i Indien som svar på den tidigare skattehöjningen, och kan nu tvingas att genomföra en andra prishöjning, samtidigt som företaget arbetar med att försöka öka sina marknadsandelar i landet.

David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Läs mer