Läkemedelsverket slår tillbaka mot Natural cycles

Natural Cycles
Läkemedelsverket slår tillbaka mot Natural cycles

Jon Mauno Pettersson

Nyhetschef

Inget är avslutat i fallet Natural cycles, rapporterar Läkemedelsverket.

Under måndagskvällen skickade Natural Cycles ett pressmeddelande med det positiva budskapet: "Inga åtgärder mot Natural Cycles".

Bakgrunden är ett större antal oönskade graviditeter som anmälts till Läkemedelsverket. Anmälarna har använt sig av Natural Cycles p-app. 

Beskedet från Natural cycles var att Läkemedelsverket “stängt alla individuella rapporter relaterade till oavsiktliga graviditeter, och det har inte framförts några anmärkningar på Natural Cycles” i ärendet.

“Dagens besked är ett kvitto på att vi agerat i enlighet med de riktlinjer som gäller preventivmedel, både avseende produkten som sådan men även de sätt med vilka produkten marknadsförts”, sade Raoul Scherwitzl, medgrundare och vd på Natural cycles i ett uttalande.

På Breakits begäran om ett förtydligande av innebörden – huruvida det innebär att Läkemedelsverket lägger ned anmälningarna mot bolaget – svarade bolaget i ett sms:

“Det kallas inte att LV (Läkemedelsverket) lägger ner en anmälan utan att de stänger en rapport, bara terminologi.”

Nu tillbakavisar däremot Läkemedelsverket Natural Cycles uppgifter och pressmeddelande.

“Utredningen är i allra högsta grad pågående. Vi har avslutat den första fasen där vi har begärt tillverkarens svar på olycksrapporterna, så den rapporten är stängd. Men utredningen går vidare”, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på avdelningen för medicinteknik på Läkemedelsverket, och fortsätter:

“Vi håller fortfarande på att samla in information för att kunna ta ställning till om det behövs några åtgärder. Vi vill se klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll bland annat.”

Nu samlas istället anmälningarna från barnmorskorna i en fördjupad utredning.

Att Läkemedelsverket avböjt att ge preventivappen några anmärkning på produkten är även en sanning med modifikation.

“Vi är inte i den fasen än att vi ger några anmärkningar", konstaterar Ewa-Lena Hartman.

Under tisdagsmorgonen var Breakit i kontakt med Natural cycles medgrundare Raoul Scherwitzl.

Han vidhåller att beskedet från Läkemedelsverket är goda nyheter.

“Det är goda nyheter i bemärkelsen att vi kan fortsätta som vanligt, inget har förändrats. Vi kommer att dela information med Läkemedelsverket månadsvis", säger Raoul Scherwitzl.

Han menar vidare att kommunikationen från bolagets sida varit tydlig.

"Precis som det stod i releasen så kommer Läkemedelsverket i samråd med Natural cycles att övergå till så kallad trendrapportering i syfte att fortlöpande övervaka och rapportera eventuella oavsiktliga graviditeter givet den spridning som preventivmedelsappen får”, skriver Natural cycles.

På frågan om huruvida kommunikationen varit otydlig svarar bolaget:

"Vårt uttalande var sakligt". 

Natural Cycles, som nyligen tog in 250 miljoner kronor i riskkapital, hjälper kvinnor att utnyttja de säkra perioderna i menstruationscykeln för att undvika graviditet. Den senaste tiden har däremot en lång rad anmälningar om oönskade graviditeter rapporterats in till Läkemedelsverket.

Det hajpade techbolaget drivs av paret Elina Berglund Scherwitzl och Raoul Scherwitzl.

Jonas de Lange och Towe Boström har bidragit till den här artikeln.

Läs fler artiklar
LÄS MER