Så går det för Next Games – bolaget bakom Walking Dead

Breakit - Så går det för Next Games – bolaget bakom Walking Dead

Direkt / Breakit

Helsingforsnoterade Next Games, som utvecklar mobilspel, redovisar intäkter på 130 miljoner kronor, eller 13 miljoner euro under fjärde kvartalet och en bruttomarginal på 37 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Next Games hade en mjuklansering av The Walking Dead: Our World i december 2018 och spelet ska nu testas på en marknad under första kvartalet. Global lansering väntas under andra kvartalet.

Blade Runner kommer att gå in i mjuklanseringsfas under första halvåret 2018.

Vidare har Next Games två icke ännu namngivna spela i koncept- och förproduktionsfas.

Under 2017 var The Walking Dead: No Man's Land den enda produkten som genererade betydande intäkter för bolaget. Spelet kommer att fortsätta att ge intäkter men Next Games prioriterar nu nya spel över denna produkt när resurserna ska fördelas.

Detta skifte av resurser och produkter från The Walking Dead: No Man's Land till framtida spel påverkade den finansiella utvecklingen under 2017. Antalet dagliga aktiva användare sjönk drygt 1 procent under 2017 jämfört med 2016 och antalet månatliga aktiva användare föll med nära 19 procent. Därmed sjönk tillväxttakten för året till 4,5 procent och rörelseresultatet uppgick till -6,4 miljoner euro, att jämföra med -1,6 miljoner året innan.

Under 2017 växte Next Games-organisationen från 66 anställda vid årets början till 119 vid årets slut.

Next Games vd Teemu Huuhtanen är en av talarna på Breakits event Game tech – köp dina biljetter här.

Läs fler artiklar
LÄS MER