Videoburst tar in nya miljoner

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Videoburst har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 4,1 miljoner kronor.

Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0:45 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi.

Videobursts största ägare NS Ventures som äger cirka 22 procent av aktiekapital och röster, har lämnat in teckningsförbindelser för hela sin ägarandel i emissionen.

Läs mer