Sök

Com Hems och Tele2s sammanslagning är i full gång

Tele2Com Hem

Foto: Janerik Henriksson/TT.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Affären uppges kunna slutföras under andra halvåret i år.

Det stod nyligen klart att Mobiloperatören Tele2 och bredbandsoperatören Com Hem slås samman. 

Det innebär att Com Hem fusioneras in i ett nytt bolag som kallas för Nya Tele2. 

Nu är processen med sammanslagningen i full gång, vilket även innefattar att informera respektive bolags aktieägarbas.

Det säger Com Hems vd Anders Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt i samband med att bolaget presenterat sitt bokslut för 2017.

I affären där Com Hem införlivas i Tele2 ska Anders Nilsson bli vd för det sammanslagna bolaget. Affären beräknas kunna slutföras under andra halvåret 2018.

"Hela processen har satt i gång, det ska skrivas prospekt som ska registreras och vi ska till konkurrensmyndigheten i Bryssel", säger Anders Nilsson.

Han tillägger att bolagen också arbetar med att informera aktieägarbasen om verksamheterna i de två bolagen och upplägget på sammanslagningen mer i detalj.

"Aktieägarbasen är väldigt olika i bolagen och det finns behov av information åt alla håll. Rent generellt kan man säga att ägarbasen ser den strategiska poängen med att slå ihop verksamheterna. Sedan finns det ett slags utbildnings- och informationsbehov och det är det vi håller på med", säger han.

Anders Nilsson vill dock inte kommentera om bolagen har identifierat några områden inom vilka konkurrensmyndigheterna skulle kunna ha invändningar, innan affären kan godkännas.

"Vi ska ha en dialog med konkurrensmyndigheterna innan vi kan kommentera mer."

Kinnevik är storägare i Tele2 och Comhem. 

Läs mer