12 av 16 säger upp sig i protest mot kommunens bidragsrobot

Automatisering

Foto: Istock/energyy.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Den ska leda till mindre bidrag och mer jobb. Men medarbetarna hoppar av – och varnar för konsekvenserna.

Bokföring. Enklare juristtjänster. Och socialsekreterare. Listan över arbeten som gradvis håller på att tas över av algoritmer och datorprogram kan göras lång.

Nyligen skrev vi på Breakit om Trelleborgs kommun, som testat ett nytt grepp. Där har man låtit ett datorprogram ta över hanteringen av ansökningar om försörjningsstöd. Hela processen, som tidigare utfördes av socialsekreterare, är automatiserad.

Det ger utrymme för de mänskliga medarbetarna att fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter, exempelvis hur man kan få människor i arbete.

Erfarenheterna från Trelleborg är så pass goda att modellen ska exporteras till 14 kommuner, något som görs med stöd från Vinnova.

En av dessa kommuner är Kungsbacka. I dagens tidning rapporterar Dagens Nyheter att 12 av 16 socialsekreterare i kommunen har sagt upp sig i protest mot beslutet.

De vänder sig emot att systemet sägs förutsätta att 85 procent av alla som söker försörjningsstöd (det som förr i tiden kallades för socialbidrag) egentligen skulle kunna arbeta.

Det stämmer inte med verkligheten, menar de avhoppade socialsekreterarna.

"Vi träffade mycket få som var helt redo för att arbeta. Det var personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och missbruk. Vårt jobb handlade mycket om att ha samverkan med vården", säger Linda Wilfordson, en av de 12 som sagt upp sig, till Dagens Nyheter.

Arbetslösheten i Kungsbacka är låg, drygt tre procent.

De avhoppade socialsekreterarna anser att Trelleborgsmodellen inte passar för den egna kommunen, samt att man riskerar att missa missbruksproblem och även barn som far illa.

Kommunledningen avfärdar dock oron.

"Det här handlar om att använda mänskliga relationer där det ger mervärde. Där det inte gör det behöver vi inte slösa med mänsklig kompetens", säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildning på Kungsbacka kommun, till Dagens Nyheter.

 

Läs mer