Annika Strandhäll tar ton i debatten om gratis digital vård – öppnar för lagändring

Digital vårdcentral
Annika Strandhäll tar ton i debatten om gratis digital vård – öppnar för lagändring

Annika Strandhäll. Foto: Tomas Oneborg / SvD/TT/Istockphotos.

Towe Boström

Reporter

Sjukvårdsministern är öppen för en lagändring om landstingen inte lyckas lösa frågan om avgifter och ersättningar i den digitala vården.
"Det är jag alltid redo att göra", säger Annika Strandhäll.

Doktor.se fick rejält med uppmärksamhet när bolaget nyligen köpte en vårdcentral i Sörmland. Draget gör att nätläkaren nu kan erbjuda gratis digital vård till patienter i hela Sverige, då Sörmland inte tar ut någon patientavgift. Istället är det landstingen som får stå för notan.

Det här kan inte aktörer som Min Doktor och Kry göra eftersom de utgår från Region Jönköping, som tar ut en avgift.

"Det här gynnar inte möjligheten för den digitala vården att utvecklas ännu mer”, konstaterade Krys kommunikationschef Samuel Danofsky. 

SvD Näringsliv har tidigare rapporterar att sjukvårdsminister Annika Strandhäll ställer sig bakom kraven på nya regler som ska stoppa vårdföretag som vill runda patientavgifterna. 

Ministern säger till Breakit att den pågående digitaliseringen av hälso- och sjukvården är avgörande för framtiden. 

"Vi måste klara att dra nytta av möjligheterna och lösa de problem som uppstår", säger Annika Strandhäll. 

Ett av problemen som seglat upp är som sagt ersättningsfrågan kopplad till den digitala vården. 

Hur ser du på att en enskild aktör kan bedriva gratis digital vård på marknaden?

"Det här är en fråga som måste lösas ut. Frågor om storleken på avgifter, och hur landsting ersätter varandra för vård, är dock i första hand en fråga för landstingen att lösa sinsemellan", säger Annika Strandhäll. 

Under förra veckan samlades landstingens ekonomidirektörer för att diskutera förslag om förändringar i den digitala vården. SKL:s expert Agneta Rönn säger att det är för tidigt att uttala sig om utfallet och att frågorna kommer att tas upp på fler möten. 

Den svenska modellen baserar sig på att landstingen ansvarar för utförandet av vården. Det innebär att de hanterar de flesta frågor kopplade till avgifter och ersättningar över landstingsgränserna. 

"Det är viktigt att vi får rimliga förutsättningar så att vi kan dra nytta av fördelarna med digitala vårdmöten, utan att de bidrar till styra vårdens resurser fel", säger Annika Strandhäll.  

Ministern menar att arbetet sannolikt går snabbare om landstingen löser frågorna än om man ska titta över och förändra lagstiftningen. 

Med det inte sagt att lagändringar inte kan bli aktuella. 

"Om det visar sig att de lagar vi har inte möjliggör för landstingen att driva sjukvården på ett rimligt sätt måste vi självklart överväga om de behöver ändras. Det är jag alltid redo att göra", säger Annika Strandhäll. 

Läs fler artiklar
LÄS MER