Sök

Postnord och Tullverket i krismöte – om hanteringen av Kinapaket

PostnordTullverket

Postnord och Tullverket i krismöte om Kinapaket.

Caroline Englund

Caroline Englund

Reporter

Postnord och Tullverket hade under måndagen ett akut möte.

Detta efter att flera medier rapporterat att myndigheterna har olika uppfattningar om vem som egentligen ansvarar för att privatpersoner betalar in moms på varor som köpts från kinesiska sajter, så som Alibaba och den populära appen Wish.

“Vid mötet har det blivit uppenbart att Postnord uppfattat det som att praxis i hanteringen av postorderförsändelser från tredjeland innebär att postorderförsändelser under ett värde av 22 euro kan lämnas ut till beställaren. Postnord har uppfattat att denna praxis ska gälla till dess att Tullverket meddelar att hanteringen ska ske på annat sätt. Vid mötet konstaterades att det råder olika uppfattningar om vad gällande praxis innebär”, skriver Tullverket i ett uttalande.

Det ökade handeln från aktörer som Wish, Alibaba och Ali express har gjort att antalet försändelser från Kina till Sverige har ökat explosionsartat. Enligt svensk lag ska moms betalas från första kronan på varor som beställs från andra länder, men det är det många privatpersoner som missar. Staten går därmed miste om upp till en miljard i skatteintäkter samtidigt som det uppstår en oschysst konkurrens gentemot svenska företag.

I en artikel som Svenska dagbladet publicerade tidigare idag sa Tullverket att det är Postnords ansvar att momsintäkterna kommer in. Men när Breakit ringde Postnords kommunikationschef Thomas Backteman sa han att uppgifterna var fel och att Postnord i själva verket arbetade utifrån en praxis som man kommit överens om med Tullverket där Postnord endast ansvarar för att ta in moms på försändelser som har ett värde på över 22 euro.

Nu visar det sig att myndigheterna har haft olika syn på att praxisen innebär – och Tullverket är självkritiskt.

“Det finns brister i Tullverkets kontrollskyldighet, vilket resulterat i att Postnord inte uppmärksammats på denna skillnad i synsätt på gällande praxis. Tullverket och Postnord är eniga om att dessa oklarheter måste klaras ut och att man gemensamt måste hitta en lösning för hanteringen", skriver Tullverket, och fortsätter:

"Övergångsbestämmelser mellan gammal och ny tullagstiftning skapar otydligheter som gör att Tullverket inte kunnat ge tydliga besked till Postnord hur de ska hantera den här typ av postförsändelser. Rådande praxis har därför fortsatt gälla.”

Ett nytt möte planeras enligt myndigheterna inom kort.

Läs mer