150 miljoner till topparna på Com Hem – och han drar in mest

Breakit - 150 miljoner till topparna på Com Hem – och han drar in mest

Jonas de Lange

Reporter

Dokument avslöjar att sammanslagningen av Com Hem och Tele2 kan bli en kanonaffär för en rad toppchefer.

På tisdagmorgonen kom nyheten att Kinnevik har inlett processen med att slå ihop sina två portföljbolag Com Hem och Tele2. Bredbandsleverantören och telefonoperatören kommer gemensamt att gå under namnet Nya Tele2.

Affären ser ut att bli en bra affär för Com Hems aktieägare – Tele2 betalar en premie på 16 procent. Men affären ser ut att bli extra lönsam för nyckelpersonerna på Com Hem.

Breakit har nu grävt djupare i dokumenten kring fusionen, och i handlingarna framgår det att flera ledande figurer inom bolaget kan skratta hela vägen till banken om affären blir verklighet.

I samband med fusionen får nämligen ledningen och vissa styrelseledamöter möjlighet att lösa in särskilda ledningsoptioner som delats ut. Incitamentsprogrammet infördes 2014 med en teckningskurs på 78,94 kronor, och enligt villkoren för optionerna accelereras teckningsperioden vid händelse av en fusion. Med andra ord: Man löser in dem i förtid.

Sätter man teckningskursen mot dagens fusionskurs indikerar det en vinst på över 150 miljoner kronor för innehavarna.

Enligt dokument från Com Hems årsstämma i mars 2017 ser fördelningen ut ungefär så här:

  • Anders Nilsson, vd för Com Hem och tillträdande vd för Nya Tele2: 50 miljoner kronor

  • Andrew Barron, styrelseordförande: 67 miljoner kronor

  • Jonathan James, tidigare operativ chef på Com Hem: 20 miljoner kronor

  • Monica Caneman, styrelseledamot: 6,6 miljoner kronor

  • Stefan Trampus, ansvarig för Com Hems företagsverksamhet: 3,3 miljoner kronor

  • Eva Lindqvist, styrelseledamot: 3,3 miljoner kronor

  • Christer E. Andersson, vd för Com Hems dotterbolag Itux: 3,3 miljoner kronor

Enligt fusionsdokumenten har ingen av optionsinnehavarna utnyttjat tidigare återköpsprogram, vilket indikerar att de har kvar alla sina optioner.

Inlösenperioden för optionerna hade i annat fall varit mellan 1 april och 30 juni i år.

Men inte nog med det. I ett pressmeddelande framgår det även att Tele2s och Com Hems koncernledningar och nyckelmedarbetare har rätt till motsvarande 12-24 månaders grundlön, om fusionen går igenom, med förbehålla för vissa prestationsvillkor.

För Tele2:s nuvarande vd Allison Kirkby innebär det en bonus på mellan 7,7 miljoner och 15,4 miljoner kronor, beräknat på hennes ersättning 2015, skriver di.se.

För Com Hems vd Anders Nilsson landar bonusen i sin tur på mellan 5,3 miljoner och 10,6 miljoner kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER