Dustin ökade resultatet ungefär som väntat i första kvartalet

Dustin e-handel

Finwire / Breakit

E-handlaren ökar resultatet första kvartalet.

IT-produkt-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var i linje med marknades förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 2 591,8 miljoner kronor (2 284), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 574. Den organiska tillväxten i omsättningen var 8,8 procent (4,4). I föregående kvartal var nivån 12,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent (14,9). I föregående kvartal var nivån 14,3 procent.

Rörelseresultatet blev 108,5 miljoner kronor (98), väntat rörelseresultat var 109,8. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (4,3).

Resultatet efter skatt blev 75,8 miljoner kronor (68), analytikerkonsensus 77,5.

Resultat per aktie hamnade på 0,99 kronor (0,89).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 453 miljoner (305).

Läs fler artiklar
LÄS MER