Tele2 och Com Hem slås samman

Tele2
Tele2 och Com Hem slås samman

Cristina Stenbeck, som via investmentbolaget Kinnevik är storägare i Tele2 och Comhem.

Direkt / Breakit

Mobiloperatören Tele2 och bredbandsoperatören Com Hem går samman för att skapa en "ledande integrerad operatör". Det nya bolaget kallas tills vidare Nya Tele2 och kommer att ledas av Com Hems vd Anders Nilsson.

Så sent som i fredags spekulerade Breakits Stefan Lundell i att Com Hem och Tele2 skulle gå ihop. Tidigt på onsdagsmorgonen blev den affären verklighet. 

Konkret innebär affären att Com Hem fusioneras in i ett nytt bolag som kallas för Nya Tele2. Aktieägarna i Com Hem får både kontanter och aktier i det nya bolaget. Efter att affären är genomförd kommer familjen Stenbecks investmentbolag Kinnevik bli största ägare i Nya Tele2. Redan våren 2017 köpte Kinnevik cirka 18 procent av aktierna i Com Hem. Nu blir Kinnevik ägare till 27,3 procent i det nya bolaget och får samtidigt  41,9 procent av rösterna.

"Vi utvärderar löpande strategiska alternativ för våra portföljbolag och ser fram emot bildandet av en ledande integrerad operatör i den svenska marknaden. Nya Tele2 kommer vara mycket väl positionerat för att agera kundcentrerat i en integrerad värld, och synergierna som kombinationen ger upphov till förväntas leda till ett betydande värdeskapande för samtliga aktieägare", säger Joakim Andersson, finansdirektör och tillförordnad verkställande direktör för Kinnevik.

Anders Nilsson, Com Hems nuvarande vd, blir vd för det nya bolaget men Tele2:s vd Allison Kirkby lämnar sitt uppdrag efter att fusionen är slutförd. 

Tele2:s fusion med Com Hem väntas ge totala årliga samordningsvinster på cirka 900 miljoner kronor.

Som fusionsvederlag kommer Com Hems aktieägare att erhålla 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje aktie i Com Hem.

Tele2:s och Com Hems största aktieägare Kinnevik har åtagit sig att rösta för fusionen vid respektive extra bolagsstämma och att inte sälja några aktier i Tele2 eller Com Hem (eller i Nya Tele2) under en period om sex månader efter genomförandet av fusionen.

Tele2 och Com Hem kommer att göra ordinarie utdelningar för 2017 till sina respektive aktieägare till ett belopp om 4 kronor per aktie för Tele2s aktieägare och 6 kronor per aktie för Com Hems aktieägare.

Läs fler artiklar
LÄS MER