Heartpace ska fixa färre sjukskrivningar – med stålar från Söderberg & partners

Heartpace Sjukvård HR
Heartpace ska fixa färre sjukskrivningar – med stålar från Söderberg & partners

F.v: Gustaf Rentzhog på Söderberg & partners skakar hand med Heartpaces medgrundare tillika syskonen Henrik och Carin Dennert.

Jonas de Lange

Reporter

HR-startupen vill styra upp alla medarbetarsamtal.

Heartpace är en molntjänst som vill hantera alla viktiga samtal mellan medarbetare och chefer. Det kan vara både lönesamtal, utvecklingssamtal och målsamtal. Grundtanken är att få medarbetarna mer engagerade i sitt eget arbete och sitt företag. Det sker genom att man bland annat genom att göra det tydligare för den anställde vad som förväntas av den och ge mer återkoppling kring prestation.

“Det finns forskning på att mer engagerade medarbetare förbättrar alla möjliga nyckeltal. Lönsamhet, kundnöjdhet, personalomsättning och sjukskrivningar”, säger Henrik Dannert, vd och medgrundare av Heartpace.

Han menar att tjänsten i förlängningen kan leda till att hela samhället i förlängningen mår bättre. Färre sjukskrivningar skulle belasta vården mindre och öka patientsäkerheten.

“Det här handlar om att öka engagemang. Både medarbetare och arbetsgivare vinner på det”, säger han.

På fyra år har tjänsten vuxit till att omsätta ungefär 11 miljoner kronor förra året och genererar vinst. På kundlistan hittar man bolag som Comhem, SF Bio och Hemnet.

Nu passar Heartpace på att ta in en ny, stark – men något otippad – delägare. Det handlar om finansbolaget Söderberg & partners.

“De kanske är mest kända för att förmedla pensionsförsäkringar men vi ser de egentligen som ett enterprenörsbolag”, säger Henrik Dannert.

Heartpace får in 4 miljoner kronor för 30 procent av bolaget. Det ger en värdering ungefär 13 miljoner kronor. Den stora vinsten för Heartpace, enligt Henrik Dannert, är det stora nätverk av potentiella kunder man får tillgång till genom sin nya ägare. Samtidigt smider bolaget även planer för expansion till både resten av Norden och Europa.

“De får 30 procent av bolaget idag men vi har en femårig plan för vidare utveckling med en helt annan värderingsbas för bolaget än bara de 4 miljonerna. Det finns gott om pengar på marknaden men ont om bra partners. Hade vi bara varit ute efter att äska pengar hade vi inte gjort ett sånt här upplägg”, säger Henrik Dannert.

Läs fler artiklar
LÄS MER