Kan ta år att fixa brandskadade huset där H&M skulle öppna

Breakit - Kan ta år att fixa brandskadade huset där H&M skulle öppna

Bild från branden i höstas. Foto: Stefan Lundell

Direkt / Breakit

Det kan röra sig om flera år innan den nedbrunna byggnaden i den så kallade "Bibliotekstan" i Stockholms city, där H&M:s nya koncept Arket var på väg att öppna, kan användas igen.

Det bedömer Anders Nygren, chef för affärsområde Stockholm vid fastighetsägaren Hufvudstaden, i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt, samma vecka som H&M har bekräftat stängningen av en annan citybutikslokal i Stockholm för kärnvarumärket H&M.

"Det vi har hållit på med under julen är att staga upp fasaderna mot Jakobsbergsgatan, så att de inte tippar utåt - eller inåt, eftersom stora delar av husets innandöme har brunnit upp", beskriver han nuvarande status. Fasaden mot Biblioteksgatan säkrades före jul, och öppnades för passage i slutet av november.

En analys pågår också i samarbete med CBI Betonginstitutet av huruvida gatufasaderna är tillräckligt intakta för fortsatt användning. Är så fallet är planen att bygga upp en ny struktur innanför ytterväggarna. Visar sig fasaderna obrukbara måste Hufvudstaden välja mellan att antingen bygga upp en kopia av fasaderna, eller att bygga ett helt nytt hus med annat utseende.

"Vår förhoppning är att kunna använda nuvarande fasader, inte minst eftersom vi före branden lade ned mycket arbete på att återskapa dem till ursprungligt skick, efter att de på 30-talet täcktes med betong", säger Anders Nygren.

Han förklarar vidare att det troligen blir dyrare att bygga nya fasader, oavsett om dessa blir kopior av de ursprungliga eller av helt annan utformning.

Hur det än blir med fasaderna räknar Anders Nygren med en långdragen process i byggnadsnämnden: då den beslutade detaljplanen från 1940-talet aldrig genomfördes stämmer delar av den ursprungliga fastigheten inte med den gällande planen.

Detaljplanen i fråga togs nämligen fram då en kraftigt ökande bilism i Stockholms innerstad planerades. Denna bilism blev dock aldrig fallet i just den del av city som fastigheten i fråga befinner sig i, men detaljplanen, som alltså är från mitten av 1900-talet, gäller fortfarande.

Vad gäller den huvudsakliga butikshyresgästen i huset, H&M:s nya koncept Arket som skulle flytta in våren 2018, säger Anders Nygren att Hufvudstaden inte har någon kontraktuell skyldighet att förse detaljhandelsjätten med nya lokaler - hyresavtalet förverkas i händelse av brand - men att man som god hyresvärd försöker bistå med en lösning.

"Vår förhoppning är självklart att Arket ska vilja flytta in när fastigheten är återuppbyggd", säger Anders Nygren.

H&M har nyligen stängt en av sina två butiker i korsningen Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan några kvarter bort, men vill på Nyhetsbyrån Direkts fråga inte säga om Arket ska öppna där i stället för i den nedbrunna fastigheten.

Brandorsaken är alltjämt okänd och lär så förbli eftersom eventuella spår brunnit upp, och Anders Nygren hänvisar till polisens utredning där inga misstankar om att branden skulle ha varit anlagd finns.

Ur ett koncernperspektiv har den inträffade branden enligt Anders Nygren ingen stor ekonomisk påverkan, eftersom fastigheten, Vildmannen 7, utgör blott en mindre del av Hufvudstadens totala bestånd.

Läs fler artiklar
LÄS MER