Kartläggning: Fundedbyme – är det en bra idé att investera via crowdfunding?

Breakit - Kartläggning: Fundedbyme – är det en bra idé att investera via crowdfunding?

Daniel Daboczy, vd och medgrundare av Fundedbyme. Foto: Jonas de Lange.

Jonas de Lange

Reporter

Konkurser, ekonomiska problem och många missade mål.
Breakits stora kartläggning av den hajpade crowdfundingplattformen Fundedbyme visar på stora risker för privatpersonerna som satsar pengar.
"När folk säger att de är medvetna om risken får man lita på det”, säger bolagets vd Daniel Daboczy.

Equity crowdfunding – gräsrotsfinansiering av aktiekapital – har spelat en allt större roll på den svenska startupscenen de senaste åren. Upplägget ska göra det möjligt för privatpersoner att satsa pengar i små, snabbväxande tillväxtbolag. Bolagen lägger upp digitala pitchar på crowdfunding-sajter där privatpersoner kan kolla upp dem innan de tar beslut om en investering.

Uppsidan för de företag som tar in riskkapital via crowdfunding är bland annat att det går att få in miljonkapital utan att ha ett kontaktnät bland investerare. Beloppen som investeras kommer oftast från ett stort antal privatpersoner, som även kan fungera som ambassadörer för bolaget, snarare än ett fåtal investerare. Dessutom tenderar värderingarna på företagen att vara höga – vilket är positivt för de befintliga ägarna.

Uppsidan för investeraren är å andra sidan att man får möjlighet att vara med på en potentiell tillväxtresa. Långt ifrån alla får möjlighet att investera i en startup i ett tidigt skede.

På den svenska marknaden finns en rad aktörer som erbjuder den här typen av modell. Bland annat Pepins, Crowdcube, Invesdor och Fundedbyme.

Just Fundedbyme, vars slogan är “skapa framgångsrika företag tillsammans med passionerade människor”, var den första riktiga spelaren i segmentet. Sajten drog igång 2012 och har hittills hjälpt 78 svenska bolag att ta in 290 miljoner kronor från privata investerare via sajten. Bolaget är idag en välkänd aktör, och deras annonser har bland annat synts i Stockholms tunnelbanesystem.

Men fungerar modellen? Att företag kan få in snabba pengar råder det ingen tvekan om – men hur bra är investeringarna för privatpersonerna som satsar? Och lever bolagen upp till de mål som utlovas i samband med kampanjerna?

För att få svar på dessa frågor har Breakit gjort den första stora kartläggningen av bolagen som fått in pengar via Fundedbyme.

Totalt handlar det om 53 svenska bolag som tagit in 61 kapitalrundor genom Fundedbyme, från starten i december 2012 till sista december 2016. Snittinvesteringen låg på 30.000 kronor per investerare.

Läs mer om hur vi har gjort vårt urval i botten av artikeln.

Konkurser och ekonomisk kris

Vår kartläggning visar att sju av bolagen – motsvarande 13 procent – antingen har gått i konkurs eller likviderats. Ytterligare fem bolag – motsvarande 10 procent – har i sin tur gått igenom rekonstruktion eller tvingats upprätta kontrollbalansräkning för att aktiekapitalet tagit slut.

Det innebär att ett av fem bolag som fått in pengar från privata investerare via plattformen idag inte finns längre eller har haft allvarliga ekonomiska problem. 

Vid en första anblick ser siffrorna minst sagt dystra ut. Men samtidigt visar statistik från UC att var tredje nystartat företag går i konkurs tre år efter starten. Fundedbyme-bolagen, som förvisso inte behöver vara nystartade bolag, presterar alltså bättre än andra helt nystartade företag. Där ingår dock alla aktiebolag, vare sig de fått in någon extern finansiering eller inte.

Jämför man istället med andra plattformar där aktier bjuds ut till allmänheten ser det sämre ut. På aktiehandelsplatserna First North och Aktietorget låg andelen bolag som gick i konkurs på under 1 procent förra året.

Jämförelsen med börsen kan dock också upplevas som skev, då dessa bolag ofta har kommit längre i sin utveckling än en startup.

Missade mål

I 48 av de 61 kapitalrundorna har bolagen satt upp någon form av finansiell prognos för sina investerare. 24 av prognoserna har inte infriats, i 18 fall är det fortfarande okänt och i endast sex fall har bolagen lyckats nå sina egna mål.

Det innebär att bara var femte bolag lever upp till de kommunicerade målen, av de bolag vi har tittat på.

Alla bolagen omsatte i snitt 3,6 miljoner kronor året efter att kapitalrundan slutförts.

Noteringar

Ett företag har efter sin finansieringsrunda noterats på en börs. Det kan ses som ett styrkebesked, men framför allt innebär det en möjlighet för investerarna som kommit in via Fundedbyme att sälja sina aktier. I övriga fall, som utgör 98 procent av bolagen, finns ingen möjlighet att enkelt sälja sina andelar. Så kallad gråhandel, handel med aktier utanför börsen, förekommer i vissa onoterade bolag som exempelvis Spotify och Klarna, men är inte speciellt vanligt hos mindre bolag.

Vad säger Fundedbyme?

När vi konfronterar Daniel Daboczy, vd och medgrundare av Fundedbyme, med resultatet av kartläggningen säger han: 

“Jag tror att det i all kapitalanskaffning finns olika element av förändringsförväntan. Startup- och tillväxtinvesteringar generellt innebär att entreprenörer sätter upp ambitiösa mål. Jag tror de flesta investerare är medvetna om att det handlar om en lång resa med upp- och nedgångar”.

Att jämföra antalet konkurser med exempelvis börsen ger en orättvis bild, menar Daniel Daboczy, även om börsförfarandet också är en slags equity crowdfunding.

Han menar att Fundedbyme skiljer sig från aktielistorna, framför allt eftersom man specifikt riktat in sig på mindre finansieringsrundor. Det i sin tur leder till att man får en stor andel väldigt unga bolag.

“Man måste jämföra med allt. Man måste kolla på riskkapitalbolagen och deras faktorer. Tittar man på handelsplatsen First north handlar det om betydligt mognare bolag. Affärsänglarnas roll är att hitta de bolag som nästan bara är en idé”, säger han.

Tycker du att ni är tillräckligt tydliga med riskerna det medför att investera i onoterade och unga bolag?

“Enligt de kriterier vi har på oss och enligt aktiebolagslagen är vi mer än tydliga”, säger han.

Men tycker du att ni är tillräckligt tydliga?

“Jag tycker i dagsläget att vi är det. Det går inte ut ett mejl från mig utan att vi varnar om att du kan förlora alla dina pengar. Vi skriver i vår Facebook-grupp att du kan förlora alla dina pengar, det står när du skapar ditt konto att du kan förlora alla dina pengar och när du slutför investeringen. När folk säger att de är medvetna om risken får man lita på det”, säger han.

Fundedbyme tar inte ställning till den affärsmässiga potentialen i sina investeringscase – vilket inte heller aktiehandelsplatserna gör. Det enda man gör är en granskning av bolagets finanser och entreprenören bakom. Dessutom ställer man krav på mängden information bolagen ger sina potentiella investerare. Det ska åtminstone finnas med ett investeringsmemorandum och ett dokument med finansiell information.

Endast 10 procent av alla bolag som söker sig till plattformen tar sig igenom nålsögat, uppger Daniel Daboczy.

“Vi försöker att inte finansiera bolag som inte har någon tydlig väg framåt”, säger han.

Hur nöjd är du med hur bolagen som faktiskt fått in kapital har presterat?

“Jag är ganska missnöjd med deras kommunikation. Det är väldigt få som har följt våra råd och best practices. Det är något vi vill jobba mer med nästa år”, säger Daniel Daboczy.

Samtidigt lyfter han fram bitcoin-mäklaren Safello och hälsodryckbolaget Noa som två välskötta bolag.

“De har haft sina uppgångar och nedgångar med de har hållit sina investerare väl underrättade. Om det har varit lyckat eller inte affärsmässigt är svårt att bedöma”, säger han.

Här kan du läsa mer om vinnarna och förlorarna bland företagen som tagit in kapital via Fundedbyme.

Om kartläggningen

I vår granskning har vi tittat på 53 svenska bolag som tagit in 61 kapitalrundor genom Fundedbyme, från starten i december 2012 till sista december 2016.  Under perioden investerades det 193 miljoner kronor, med en snittinvestering på 30.000 kronor per investerare. Bolagen värderas i snitt till strax under 35 miljoner kronor.

Vi har begränsat oss till de svenska bolagen eftersom det bara är de vi kan kontrollera hur de har gått. Vi har även bortsett från 2017, eftersom det är för tidigt att göra en uppföljning på denna period. Totalt stängdes 35 rundor från 1 januari till 19 december 2017 på Fundedbyme. Även Fundedbyme har tagit in kapital till sin egen tjänst via den egna plattformen.

Läs fler artiklar
LÄS MER