Catena Media genomför emission

Finwire / Breakit

Affiliatebolaget Catena Media har beslutat att genomföra en riktad emission om 1.557.759 aktier såsom del av betalning av den initiala köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Baybets.

Affären genomfördes nu i december och bolaget har stöd av ett bemyndigande.

Teckningskursen har fastställts till 8,504308665 euro per aktie.

Catena Media meddelade den 4 december att man förvärvar samtliga affiliate-relaterade tillgångar i den största Tysklandsfokuserade sport-affiliaten Baybets. Företaget flaggade också för att 13,25 miljoner euro av den initiala köpeskillingen för tillgångarna kan erläggas i form av nyemitterade aktier.

Läs fler artiklar
LÄS MER