Future Gaming tar in 140 miljoner kronor genom obligationsemissioner

Finwire / Breakit

Ska använda till två förvärv.

Spelbolaget Future Gaming, tidigare PlayHippo, har rest 140 miljoner kronor genom obligationsemissioner. Tanken är att kapitalet skall användas för att finansiera två stycken förvärv, enligt ett pressmeddelande.

Obligationen löper till och med december 2020 och har en fast ränta om 9,75 procent med halvårsvisa räntebetalningar. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq First North inom ett år från emissionsdagen, som väntas bli den 8 december i år.

Emissionslikviden placeras i ett escrow-konto fram till beslut om warranter på bolagsstämma.

Obligationsinvesterare kommer också att erhålla warranter för 300 000 kronor per obligation. Varje warrant berättigar optionsinnehavaren till en teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,22 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum mellan den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019.

Pareto Securities har agerat sole bookrunner i transaktionen med Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare. Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till bolaget i transaktionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER