Gammel-tv lyfter MTG:s resultat - aktiekursen steg kraftigt direkt

MTG
Gammel-tv lyfter MTG:s resultat - aktiekursen steg kraftigt direkt

FOTO:TT

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Ökade annonspriser och en starkare marknadsposition driver upp mediejätten MTG:s kvartalsresulat.

Tidigt på tisdagsmorgonen levererade MTG sin rapport för det andra kvartalet. Vinsten blev bättre än väntat. Det resultatmåttet som aktiemarknaden lägger mest vikt vid, rörelseresultatet före andelar från intressebolag, hamnade på 452 miljoner kronor (473 miljoner kronor) för kvartalet. Det ska jämföras med analytikernas prognoser som låg på 412 miljoner kronor.

I de första kommentarerna från analytiker som följer MTG konstateras att resultatet var klart bättre än väntat och att aktiekursen nu väntas gå upp när handeln inleds på tisdagsförmiddagen. Av de sex analytikerkommentarer som Breakit tagit del av hittills spår alla en uppgång i MTG-aktien. Flera av analytikerna talar om en stärkning av kursen med runt 5 procent vilket skulle göra MTG till en av börsens vinnare idag.

Strax efter börsöppning visade det sig att analyikerna hade haft rätt. Aktiekursen steg snabbt med över 6 procent på tisdagsmorgonen.

I rapporten pekar Jörgen Madsen Lindemann på att tittartappet för de traditionella TV-kanalerna (linjär-tv) har “mattats av under kvartalet” samtidigt som MTG:s kanaler har tagit andelar på nästan alla sina marknader. Dessutom har annonspriserna gått upp på de flesta av MTG:s marknader. Det sammantaget är de ensklit viktigaste faktorerna till att MTG:s rörelsevinst hålls uppe.

En närmare titt i kvartalsrapporten avslöjar att MTG minskat sin andel av de kommersiellt mest intressanta tittarna (15-49 år) i Sverige marginellt men ökat andelen i Danmark och Norge. Det är också intressant att notera att MTG uppskattar att reklam-TV-marknaden i Sverige blivit mindre under kvartalet medan den växt som helhet både i Norge och Danmark. 

Koncernchefen Jörgen Madsen Lindemann kommenterar själv kvartalet i morgens rapport så här:

“Under kvartalet har vi tagit ett antal viktiga steg i vår strategiska omvandling. Vi har förändrat organisationsstrukturen, expanderat vår spännande digitala portfölj och säkrat ett flertal viktiga rättighteter. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas väl och vi vidtar åtgärder för att motverka fortsatt negativa valutaeffekter”.

Omsättningen för koncernen, där bland annat TV3, Splay och Viasat ingår, blev rekordhög - 4.155 miljoner kronor (4.109 miljoner kronor).

Budet som MTG:s ryska intressebolag CTC Media mottagit för 75 procent av sin verksamhet uppskattas innebära en mindre premie jämfört med stängningskursen 2 juli.

“Vi fortsätter att utforska en rad olika alternativ när det gäller våra egna ryska verksamheter”, skriver MTG i rapporten.

Läs fler artiklar
LÄS MER