Startups: Gör inte samma misstag som börsbolagen – byt ut styrelsen

How to ledarskap Styrelsearbete
Startups: Gör inte samma misstag som börsbolagen – byt ut styrelsen

Digge Zetterberg Odh. Foto: Sara Lindmark.

Digge Zetterberg Odh

Krönikör

Det är dags för startups att visa att de är så moderna som de hävdar – även i styrelserummet. Faktum är att de traditionella börsbolagen ligger före på den punkten, skriver Breakits krönikör Digge Zetterberg Odh.

Organisationen Allbrights kartläggning av näringslivet visar att majoriteten av alla styrelseledamöter i Sveriges börsnoterade bolag fortfarande är män med svenskt ursprung, ofta med teknik- eller ekonomibakgrund. Ett stort antal har också en examen från en och samma skola i bagaget: Handelshögskolan i Stockholm.

En pinfärsk undersökning gjord av tech-sajten The Information visar dessutom att startups är om möjligt ännu sämre på framåtlutad styrelsesammansättning än de traditionella bolagen. Det gäller även våra svenska startups, enligt Breakits egna granskningar de senaste åren.  Med så homogena styrelser utan kompetensbredd riskerar bolagen att missa både framtida möjligheter och utmaningar.

I de 30 välkända privatägda bolagen i The Informations granskning (däribland hajpade bolag som Magic Leap och Instacart) så är styrelserna ofta små, med få eller inga kvinnor. Det är dåligt med både representation och kompetensbredd.

Dagens och framtidens styrelser och bolag bör utgöras av grupper av människor med vitt skilda bakgrunder och kompetensområden som kan belysa och angripa problem från flera håll.  I World Economic Forums spaning inför 2020 listas kreativitet och problemlösning som avgörande egenskaper för att lyckas i en alltmer komplex värld. Dagens styrelser är med sin homogenitet därmed dåligt rustade för de framtida behov man spår kommer att behövas.

I näringslivet har det blivit allt mer populärt att inspireras av startup-världen och dess arbetsmetoder. Längre ner i organisationerna går det att hitta modernare arbetsmetoder och numer arbetar man allt oftare i korsfunktionella team med det uttalade syftet att angripa problem och utmaningar från flera håll. Det kan förvisso göra skillnad, men så länge styrelserna och besluten tas av homogena grupper så ökar risken för att bli blind inför potentiella konkurrenter och utmaningar. Man riskerar även att nya affärsmöjligheter från närliggande industrier missas.

Det har länge varit känt att jämställda bolag med större representation är mer lönsamma, så är det inte dags att ta nästa steg och inkludera flera typer av kompetenser i styrelserummen? Utöver hygienfaktorer såsom jämställdhet och bredare representation, borde det inte även vara dags att inse att teknisk och ekonomisk kunskap bara utgör en del av kompetensbehovet? Visst är flertalet framgångsrika entreprenörer ingenjörer eller ekonomer i botten, men utan kompletterande kompetenser i teamet är det inte lika säkert att de hade lyckats. Vad vore exempelvis Apple utan designern Jony Ive? Och antagligen hade Ubers senaste krisår sett helt annorlunda ut med en styrelse och ledning med lite fler perspektiv.

Startupbolagen, som gärna vill framhäva sig som moderna organisationer, är alltså till och med sämre på de här frågorna än traditionalisterna, vilket bara är pinsamt. Efter år av kritik har det gamla näringslivet så sakteliga börjat vakna upp och valt in en bredare palett av kompetenser.  För det bolag som vill framtidssäkra sin affär är det hög tid att visa att man är så modern som man hävdar - även i styrelserummet.

Läs fler artiklar
LÄS MER