Breakit - Hela listan: Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utsedda
Foto: Mostphotos.com

Hela listan: Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utsedda

Publicerad 10 nov 2015, kl 12:18

User image
Breakit Visa profil
 • 1K reaktioner
 • Sveriges inkubatorer och stiftelsen Åforsk har utsett 10 svenska entreprenörer som får 200.000 kronor var till att bygga vidare på sina affärsidéer. Bland pristagarna finns barnspelsföretaget Peppy Pals och energibolaget Organic Solar Cells.


  Målet med att utse Sveriges mest innovativa entreprenörer är att stödja nya företagsidéer i tidig fas.

  "Vi vill stimulera ambitiösa entreprenörer som verkar inom landets innovativa ekosystem till att realisera och driva igenom sina idéer så att marknaden nås av nya produkter och lösningar", säger Anders Snell, chef på stiftelsen Åforsk.

  Själva urvalsprocessen har i år hanterats av organisationen SISP, Sveriges inkubatorer och forskningscentrum, som har sorterat ut de bästa bidragen bland 100 ansökningar. Här är hela listan.

  1. Robin Thiberg, Innoscentia

  Affärsidé: Upptäckten ger en ny och smartare metod för att upptäcka och mäta nedbrytningsprocesser i livsmedel.

  2. Pär Sihl, Simultanex

  Affärsidé: Helautomatiskt hjälpmedel för dialogtolkning av samtal med språktolk. Tekniken sparar upp till 50 procent av samtalstiden och därmed kostnader, samt höjer samtalskvalitén.

  3. Angela Wulff, Swedish Algae Factor

  Affärsidé: Swedish Algae Factorys affärsmodell bygger på odling av kiselalger. En försäljning av denna kisel möjliggör en ekonomisk hållbar försäljning av fiskfoderproduktion.

  4. Sankara Pillay, MIMSI / Li-on Batteries

  Affärsidé: Säkrare Li-ion-batterier som inte riskerar att börja brinna, vilket det finns en stark efterfrågan på från flyg- och bilindustrin.

  5. Petr Vasiliev, NeoZeo

  Affärsidé: En behållare som gör det möjligt att på ett kosnadseffektivt sätt transportera väldigt små volymer av biogas. Produkten beräknas kunna minska utsläpp av fossila bränslen.

  6. Henrik Andersson, REFLEX, Reteuna

  Affärsidé: Produkten kommer från forskningsresultat om detektion av människor runt arbetsmaskiner i industriella miljöer för att reducera olyckor. En prototyp har testats tillsammans med Atlas Copco och Volvo.

  7. Fredrik Viksten, CBot

  Affärsidé: CBots vision är att revolutionera byggbranschen på samma sätt som industriroboten revolutionerade tillverkningsindustrin för flera decennier sedan. Målsättningen är att tunga och repetitiva arbetsuppgifter skall utföras av seende mobila robotar framtagna speciellt för byggbranschens krav och miljö.

  8. Marit Sundin, AddMovement / AddSeat

  Affärsidé: En teknik för att låta funktionshindrade ta sig fram med hjälp av segway-fordon.

  9. Emma Woxlin, Organic Solar Cells

  Affärsidé: Organiska solceller som kan produceras genom patenterad 3D-skrivarteknologi.

  10. Paulina Olsson, Peppy Pals    

  Affärsidé: Att bygga mobilspel som hjälper barn att utveckla deras sociala och empatiska intelligens.