Seamless Distribution ökade förlusten rejält i tredje kvartalet

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

I slutet av oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten en husrannsakan mot Seamless Distribution. Nu redovisar bolaget en rejält öka förlust

Husrannsakan genomfördes en kort tid efter att en styrelseledamot gjort en uppmärksammad aktieförsäljning en vecka innan en nyemission fick aktien att rasa.
Det är inte det enda problemet. Under tredje kvartalet tappade bolaget i omsättning samtidigt som man ökade förlusten.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 31,5 miljoner kronor, en minskning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -33,5 miljoner kronor. 
Resultatet före skatt var -35,0 miljoner kronor.

Under kvartalet inleddes omvandlingen av Seamless efter avyttringen av det före detta dotterbolaget SDS. Ändringarna på vd-posten och i den operativa ledningen utlöste en rad åtgärder inom bolagets olika verksamhetsområden, skriver avgående vd:n Tomas Jalling.

"Operativt innebar Q3 ett betydande fokus på kostnader, med minskningar av antalet anställda i de flesta verksamhetsgrenarna, med målet att åstadkomma betydande kostnadsbesparingar. Eftersom kostnader relaterade till övertalighet stadigt minskar, bedömer vi att resultatet av dessa kostnadsbesparingar kommer vara tydliga från och med Q1 2018", fortsätter han.

Till följd av avyttringen av SDS har bolaget stora finansiella tillgångar kopplade till SDS; bolaget äger fortfarande 23,3 procent av aktierna i SDS, och bolaget har också en fordran mot SDS om 50 miljoner kronor.

"Trots att aktierna och lånet utgör väsentliga finansiella tillgångar för bolaget, bedömer styrelsen och ledningen att en realisering av dessa tillgångar för närvarande inte är optimal, delvis på grund av befintliga lockup-avtal. Den nyemission som föreslås i kallelsen till den kommande bolagsstämman är avsedd att ge finansiell stabilitet, något som bolaget behöver för att nå målet att förflytta sig mot hållbar vinst under 2018", uppger Jalling.

Läs mer