Sök

Debatt: "Sverige är historiskt sett uselt på att få företag att växa"

Startupindustrin

Breakit

Breakit

På fredagen lanserar en rad tunga techprofiler Startup Manifesto – ett manifest som kräver krafttag från politikerna för att främja svenska startups. Läs deras debattartikel nedan.

Sverige är ett bra växthus för innovation och har fått ett världsrenommé när det gäller startups. Endast Silicon Valley har producerat fler enhörningar, startups värderade till mer än 1 miljard dollar, än Stockholm räknat per capita.

I dagsläget håller vi dock på att förlora dem, både de nuvarande men framför allt potentiellt kommande enhörningar, till länder där de ges bättre förutsättningar att växa och frodas.

Vill vi att Sverige även i framtiden ska vara ett högteknologiskt och innovativt land - där nästan hälften av BNP kommer från export, där det finns gott om jobb och en fungerande välfärd - måste vi också bli världens mest startupvänliga land. 

Hisnande 99 procent av alla svenska företag faller in i kategorin småföretag och fyra av fem jobb skapas idag i dessa. Extremt få av dem kommer dock någonsin att växa ur den kategorin. Sverige är historiskt sett usla på att få företag att växa.

Endast ett av våra nuvarande storföretag, H&M, har grundats efter andra världskriget. Detta förhållande speglas i vår ekonomiska politik där fokus läggs på storbolagen. Den största andelen av statliga medel går till mogna företag, med en mycket liten satsning på och begränsad förståelse för, nya och växande företag. 

Startups är ”företag som söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell med hög och snabb tillväxt”. Detta ger redan i tidiga skeden ett stort antal jobb per bolag. Sverige är ett omvittnat bra startupland med stabilt styre, bra offentlig sektor, infrastruktur, utbildning och service.

Vårt sociala skyddsnät gör att många vågar satsa på en startup. Men med handen på hjärtat är detta gynnsamma klimat inte resultatet av en medveten politisk strävan att uppmuntra företagsamhet och entreprenörskap.

Vi har inte sett några förslag varken från denna eller förra regeringen som på allvar syftar till att öka antalet nya startups - snabbväxande innovationsföretag - och således skapa jobb i dessa framtidens företag. Vi behöver fler konkreta förslag för såväl startups som ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög tillväxt.

Redan nu befinner vi oss i en allvarlig sits när det gäller jobben. Vi står även inför en disruption som ytterligare kommer att förvärra situationen.

Vi lever i en tid där samhället utvecklas i en rasande takt och vi kan vara säkra på att en stor del av framtidens jobb inte ens skapats ännu. Produktivitetsinnovationer, som leder till att arbetsuppgifter automatiseras och produktiviteten ökar, leder till att mängder av olika sorters jobb försvinner i en rasande takt.

Stiftelsen för strategisk forskning beräknar att 53 procent av dagens anställda kommer kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas.

Vi kan inte hindra denna utveckling. Vi måste däremot inse att framtidens jobb inte skapas av de nuvarande storföretagen utan av de nya företagen. Det är därför avgörande för Sverige och Sveriges framtid att startups ges rätt förutsättningar för att överleva uppstartsfasen och kunna växa sig stora.

Många länder konkurrerar stenhårt för att locka startupföretag, främja innovation och utveckla fler talanger. Flera av dem har liknande förutsättningar som Sverige men där man dessutom erbjuder stora hemmamarknader och konkreta fördelar som kapital, bostäder, lönebidrag och annat.

I sanningens namn verkar Sveriges styre ha begränsad kunskap om och förståelse för startupföretagens behov och situation – i utformningen av jobbpolitiken riskerar de att glömma hur enkelt det idag är för svenska startups att lämna Sverige för länder där de har större möjlighet att lyckas.

För många startups är det enda som krävs för att kunna arbeta en internetuppkoppling.

Därför presenterar vi idag ett svenskt startupmanifest, för att få regeringen och alla riksdagspartier att öppna ögonen för den nyckelroll startupföretagen kan spela för framtidens jobb och välfärd.

Sverige behöver en startupstrategi värd namnet, särskilt då många andra länder konkurrerar stenhårt för att locka startupföretag, skapa mer innovation och dra till sig fler talanger.

Startupföretagens potential och utmaningar måste uppmärksammas och fler måste sätta sig in i vad som krävs för att vi ska kunna behålla dem i Sverige. Det är avgörande för att säkra både jobbtillfällen och välfärd. 

Här är de fem viktigaste punkterna i manifestet:

Underlätta kapitalanskaffning för startups i de tidigaste faserna. Detta måste ske på en rad olika sätt, bland annat genom ökat kapitalinflöde genom att dra lärdom av de mycket framgångsrika brittiska SEIS/EIS-reglerna, minska entreprenörskapital som ligger i träda och istället se till att det aktivt investeras i nya bolag utan skattesmällar, ta bort dubbelbeskattningen av utländska investmentbolag samt styra om det statliga riskkapitalet från regionalpolitik och stöttande av mogna företag till sådd- och startupfinansiering av tillväxtföretag.  

Möjliggör ersättning i form av personaloptioner. Idag har svenska startups svårt att konkurrera om de bästa talangerna för att bli internationella marknadsledare. Otydlig och föråldrad lagstiftning samt mycket höga skatter sätter stopp för detta. Även om det är attraktivt av andra skäl att arbeta i Sverige, blir ersättningen för låg.

Stoppa straffskatten. Sverige är det enda land i världen som har en straffskatt på entreprenörer. Det avspeglas i vår samlade bolagsstruktur där 96,4 procent av företagen är enmans- eller fåmansbolag som har mycket svårt att växa. 

Underlätta kompetensinvandring. Det behöver bli lättare för svenska företag att rekrytera utländsk kompetens. Väntetider på många månader, ibland upp till ett år, för att få arbetstillstånd är inte försvarbart, inte heller att tvingas anlita dyra konsulter för att få förtur in till myndigheten. Det behövs smidiga lösningar, anpassade efter företagens behov att snabbt kunna rekrytera.

Skapa en fungerande hyresmarknad. Ett av de största hindren för att rekrytera nyckelmedarbetare är svårigheten att få tag i hyresbostäder, särskilt i Stockholm. Ett mer flexibelt tänkande behövs för att få en fungerande hyresmarknad. 

Vi som tagit detta initiativ har gjort det för att vi vill förbättra förutsättningarna för företagande och startups i Sverige.

Vi vill intensifiera dialogen om företagsklimatet och öka kunskaperna om startups bland politiker i alla partier, för att skapa en djupare förståelse och därmed få till förändringar. Utan framgångsrika företag blir det ingen välfärd – så enkelt är det tyvärr.

Vårt mål är att Sverige ska bli världens mest startupvänliga land där fler företag inte bara startar, utan även växer och väljer att stanna långsiktigt. Framtiden byggs i våra startups. Idag. Nu.

Carl Waldekrantz, Tictail

Dinesh Nayar, Fyndiq,  

Jacob De Geer, iZettle

Jessica Stark, SUP46

Adiba Barney, SVForum

Alan Mamedi, Truecaller

Alexandra Bylund, Newshubby

Andreas Ehn, Approach (Wrapp)

Annika Lidne, Dramatify

Martin Källström, Narrative

Nami Zarringhalam, Truecaller

Nils-Erik Jansson, Jansson & Norin

Douglas Roos, Nyheter24-Gruppen,

Sofia Franzén, Owegoo.

Läs mer