Därför söker inte kvinnor till programmerartjänsterna

Jämställdhet

Foto: Sanna Wolf-Watz

Sanna Wolf-Watz

Sanna Wolf-Watz

Webbredaktör

Johanna Månsson Grahn undrade varför så få kvinnor hade sökt till programmerartjänsten hon annonserat ut. Hon bestämde för att gå till botten med det - och upptäckte att tilltalet och kvinnor på bild i annonsen spelade roll.

Johanna Månsson Grahn är utvecklingschef på teknikbyrån Iteam. Hon berättar att företaget medvetet gick in för att rekrytera kvinnor och personer som inte är födda i Sverige för att få mer mångfald i företaget.

“Det som alla upplevde var att ‘hur ska det här gå till?’. Vi är ett litet företag och tidigare har vi alltid rekryterat via våra nätverk. Vi har en lång historia av män som rekryterar män”, säger Johanna Månsson Grahn.

Målet var att få till ett bra och brett underlag av sökande till tjänsten utan att behöva gå ut med att de sökte efter specifika grupper eller använda kvotering.

“Vi var övertygade om att det fanns bra kompetens som inte syntes eller kom till oss”, förklarar Johanna Månsson Grahn.

Hon säger att hon och hennes kollegor började med att se över tilltalet i annonsen. De lade fokus på intresse och vilja att utvecklas.

Johanna Månsson Grahn var noggrann med att lägga upp en bild där det fanns en kvinna med.

Hon valde att placera annonsen på sajten Stack Overflow där en stor del av användarna är engelsktalande. Hon använde sig också av förmedlingstjänsten Rättviseförmedlingen.

“Det var väldigt lyckat. Vi fick in fler ansökningar från kvinnor och utlandsfödda och det var hög kvalitet på ansökningarna”, berättar Johanna Månsson Grahn.

Men det var ändå något som inte stämde. Johanna Månsson Grahn hade fått in betydligt färre ansökningar från kvinnor än hon trodde att hon skulle få. Ungefär 20 procent av människorna i branschen är kvinnor. Men bara 7 procent av ansökningarna som skickades in till Iteam kom från kvinnor.

“Vi är många i branschen som undrar varför det blir så här. Jag har aldrig pratat med en kvinna som jobbar inom it som inte tycker att det här är ett problem”, säger Johanna Månsson Grahn.

Hon valde att be deltagare i olika programmerarforum på nätet att recensera annonsen och samtidigt svara på en värderingsfråga om vad de tycker är viktigt på en arbetsplats.

När hon läste svaren upptäckte hon att många kvinnor hade blivit avskräckta från att svara på annonsen på grund av hur den var utformad.

“Dels blev den enda kvinnan i bilden bortklippt om du tittade på den i mobilen. Vi hade också listat över tio typer av teknikkunskaper som 'meriterande för tjänsten' för att tilltala så många som möjligt. Nu har jag förstått att det i stället avskräckte. Det var flera som sa att de inte kunde så många av de tekniker som stod under meriterande och därför trodde att de inte kunde söka tjänsten. De föreslog också att vi skulle skriva vilka egenskaper eller vilken typ av person som vi sökte”, förklarar Johanna Månsson Grahn.

Men det som hon tyckte var ännu mer intressant var svaren hon fick på värderingsfrågan där män och kvinnor verkade tycka olika om vad som var viktigt på en arbetsplats.

“Väldigt många fler kvinnor än män svarade att de sökte en inkluderande arbetsmiljö. Om gruppen kvinnor söker en inkluderande arbetsmiljö till mycket större del så säger det mig att de saknar det. Jag tror att behovet av att känna sig inkluderad är ganska lika oavsett kön, men att det ser olika ut på arbetsplatserna för kvinnor jämfört med män”, säger Johanna Månsson Grahn.

När hon frågade vad en inkluderande arbetsmiljö innebar fick hon till svar att det handlar om att inte bli ifrågasatt på grund av sitt kön, att bli inkluderad i beslutsprocesser och att beslut tas de officiella vägarna och inte i rökrutan eller omklädningsrummet.

Andra viktiga delar var att alla hade lika stor chans att utvecklas och komma upp på chefsnivå som sin manliga kollegor.

“De berättade om kolleger som bara tar över ordet, kunder som vänder sig till manliga kollegor när de själva är där som expert och den manliga kollegan inte är expert. Rasistiska, sexistiska och homofobiska skämt. Det måste vara tydligt från ledningshåll att det inte är okej”, säger Johanna Månsson Grahn.

Just nu pågår det många projekt och diskussioner om hur man ska få kvinnor att söka sig till it-branschen. Enligt Johanna Månsson Grahn kan en inkluderande arbetsmiljö vara viktig att tänka på, inte bara när det gäller rekrytering, utan också när det gäller att få kvinnor att också stanna kvar på en arbetsplats och i en bransch.

“Det är många kvinnor som lämnar vår bransch. Varför? Jag tror att det har att göra med hur det är på arbetsplatserna. Det är jättefint att universitet och skola engagerar sig genom att försöka få in fler tjejer på tekniska utbildningar, men företagen måste också ta större ansvar. Det kommer att ta många år innan de här unga tjejerna kommer ut på arbetsmarknaden och det är ingen mening med det om de ändå sedan  byter yrke på grund av att de inte trivs”, säger Johanna Månsson Grahn.

Läs mer