Sök

Läckt dokument: Så trixar Spotify och skivbolagen med pengarna

Spotify

Jake Johnson/Flickr

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Ett rättighetsavtal mellan skivbolagsjätten Sony Music och den svenska strömningstjänsten Spotify har läckt ut. Enligt dokumentet kan miljontals dollar tillfalla skivbolagen – som aldrig når artisterna.

Det är sajten The Verge som har kommit över det 42 sidor långa dokumentet som avslöjar detaljerna i ett licensavtal mellan Sony och Spotify.

Kontaktet är daterat till januari 2011, vilket bara är ett par månader innan Spotify lanserades i USA, och avslöjar bland annat hur mycket Spotify måste förskottsbetala till Sony Music, hur skivbolaget får rabatterade annonser på plattformen och hur strömningarna kalkyleras på detaljnivå.

Vi kan börja med förskottsbetalningarna.
 

Enligt kontraktet har Spotify gått med på att betala 25 miljoner dollar i förskott till skivbolaget för de två år som kontraktet gäller. Det första året handlar det om 9 miljoner dollar, det andra 16 miljoner dollar och skulle kontraktet förlängas med ett år tvingas Spotify betala ut ytterligare 17,5 miljoner dollar.

Att Spotify förskottsbetalar pengar till skivbolag är i sig ingenting uppseendeväckande – men frågetecknet kring vad som faktiskt händer med de här pengarna därefter är högintressant.  I dokumentet framgår varken hur eller om dessa pengar överhuvudtaget fördelas till artisterna.

Enligt en källa i branschen är det praxis att skivbolagen själva behåller förskottsintäkter.

”Jag har arbetat både på stora skivbolag och på indiebolag, så jag har sett båda sidorna av branschen. Pengarna som betalas ut vid sidan av det direkta användandet brukar många gånger inte delas ut”, säger Rich Bengloff, chef på American Association of Independent Music till The Verge.

En annan intressant detalj som framgår av dokumentet är en klausul som kallas ”Most Favored Nation”. Den innebär att om Spotify ingår ett avtal med ett skivbolag som är mer gynsamt än det avtal Sony Music har med Spotify – då måste strömningstjänsten kompensera Sony Music. 

Om förskottsbetalningarna till Universal Music eller Warner Music är större än de till Sony Music så måste Spotify således rätt och slätt betala mellanskillnaden.

En tacksam klausul för Sony Music.

Låt oss gå vidare till den del av kontraktet som behandlar annonsintäkter.
 

En bekymmersam detalj som framgår av det läckta dokumentet är att Spotify vid den här tidpunkten fick behålla 15 procent av alla reklamintäkter som genereras av annonsförsäljning av tredje part, det vill säga säljbolag anlitade av Spotify.

Vilka summor detta handlar om är svårt att säga i och med att det inte framgår om Spotify själva behåller dessa 15 procent som försäljningen genererar eller om det betalas ut i provisioner till försäljarna. Men oavsett vilket så är detta pengar som inte inkluderas i den 70/30-kalkyl som bolaget brukar stoltsera med (att 70 procent av intäkterna går till skivbolagen och 30 procent går till Spotify).

Att 15 procent av annonsintäkterna går direkt till Spotify utan att räknas in i den kommunicerade intäktsfördelningen förändrar storleken på kakan – frågan är bara med hur mycket.

En annan detalj i kontraktet som inte heller ser speciellt bra ut för Spotify är att strömningstjänsten måste erbjuda Sony Music annonsplatser på sin plattform till ett värde motsvarande 9 miljoner dollar. Huruvida Sony Music använt dessa annonsplatser till att promota sina egna artister eller sålt annonserna och på så sätt fått intäkter som inte är kopplade till artistroyaltys framgår inte. Men båda scenarionarna är fullt möjliga.

I dokumentet framgår det även att Sony Music getts möjlighet att köpa rabatterade annonsplatser för ytterligare 15 miljoner dollar.

Med tanke på att detta är annonsplatser som potentiellt annars skulle kunnats säljas till marknadspris torde det ha negativ påverkan på artisternas royaltyintäkter.

Ett annat intressant avsnitt i kontraktet är den del där det framgår hur mycket Spotify betalar Sony Music för den musik som strömmas.
 

Detta är dock en komplex del av kontraktet där olika nivåer appliceras beroende på vilken typ av prenumerationsmodell som användaren nyttjar. 

Den förenklade versionen är att 60 procent av Spotifys intäkter, multiplicerat med den procentandel av det totala antalet strömningar som kommer från Sony Musics musik, betalas ut till skivbolaget. I siffror innebär det: Om Spotify drar in 100 miljoner dollar, så ska skivbolagen ha 60 miljoner dollar. Dessa 60 miljoner dollar fördelas därefter utifrån hur stor procentandel av varje skivbolags musik som har strömmats.

Kontraktet visar dock att Sony Music kan få ut ännu mer pengar än så – men de detaljerna låter jag förbli oskrivna här. Det beror kort och gott på hur det går för Spotify i övrigt, vilka betalmodeller som används och andra, liknande parametrar.

En sak är däremot säker: Det finns inte en magisk siffra eller procentsats för hur mycket en enskild strömning är värd. 

Hur mycket får artisterna då?

Tyvärr besvaras inte den frågan av det här kontraktet – det beror helt och hållet på vilken typ av avtal artisterna har med respektive skivbolag.

Men om Sony Music inte delar ut förskottsbetalningarna till sina artister och om Spotify själva behåller de 15 procent som bolaget får in via intäkter från försäljning via tredje part så är det oavsett för lite.

Läs mer