Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Ålandsbanken

Nycklarna till rätt mix i portföljen: ”Tiden är risktagarens bästa vän”

Artikel bild
Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbankens kapitalförvaltning

Dags att se över din investeringsportfölj? Det finns ingen portfölj som passar alla. Men det finns några frågor du kan ställa till dig själv – och noggrant fundera över – för att enklare hitta den rätta balansen för just dig, menar Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbankens kapitalförvaltning.

Vill du veta mer om Ålandsbanken Private Banking? Läs mer här.

En av de vanligaste frågorna Ålandsbanken får från sina kunder är hur en bra investeringsportfölj ska vara konstruerad. Lars Söderfjell konstaterar att det tyvärr inte finns ett svar som passar alla – varje portfölj ska sättas samman efter avkastningsförväntningar, placeringshorisont och risktålighet. Men det finns några frågor du bör ställa dig innan investeringsbeslutet.

Hitta din investeringsbalans

Den första frågan är vilken förväntan du har på portföljens avkastning. Här gäller det att fundera igenom vilken avkastning olika slags tillgångar kan förväntas ge över tid.

”En lågriskportfölj med statsobligationer har en förväntad avkastning på cirka tre procent, medan en högriskportfölj med småbolagsaktier bör kunna ge 12–15 procent per år – men med betydligt större svängningar”, säger Lars Söderfjell.

Den andra frågan gäller vilken placeringshorisont du har.

”Tiden är risktagarens bästa vän – ju längre placeringshorisont, desto större är sannolikheten att avkastningen blir i linje med de långsiktiga förväntningarna.”

Det är välkänt att avkastningen på exempelvis aktier kan variera rejält mellan åren, men med en placeringshorisont på 5–10 år brukar den genomsnittliga avkastningen ligga strax över tio procent för en portfölj med nordiska aktier, förklarar han vidare.

Om du sover dåligt när portföljvärdet varierar är det klokt att sänka risknivån

Den sista frågan är vilken risktålighet du har. Om du inte är bekymrad över att portföljens värde kan variera med runt tio procent under ett år kan du sannolikt ta på dig en större andel risktillgångar – och därmed få en högre avkastning.

”Men om du sover dåligt när portföljvärdet varierar är det klokt att sänka risknivån i portföljen och avstå från att nå de riktigt höga avkastningsnivåerna.”

Fundera över vad som är viktigt för dig när du sätter samman din investeringsportfölj, tipsar Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbankens kapitalförvaltning.

Anpassa strategin efter läget

Det finns förstås en mängd andra faktorer att ta hänsyn till. Finns det behov av ett löpande kassaflöde i form av utdelningar eller räntebetalningar? Hur viktigt är det att snabbt kunna realisera hela eller delar av portföljen? Vilka valutarisker är du beredd att ta? Har du några preferenser vad gäller hållbarhetsfaktorer? Antalet tänkbara portföljvarianter kan bli stort, och det är inte alltid enkelt att svara på frågorna.

”Portföljens sammansättning bör normalt inte heller vara statisk, utan variera beroende på konjunkturläget och värderingsnivåerna i marknaderna. Under det senaste året – fram till slutet av april – gav en global aktieportfölj en avkastning på drygt 29 procent, mätt i svenska kronor. Under samma period var värdet på ett brett obligationsindex, till följd av ränteuppgångarna, i stort sett oförändrad”, säger Lars Söderfjell.

Han berättar vidare att Ålandsbanken i nuläget har en högre exponering mot aktier och företagsobligationer än normalt i sina modellportföljer.

”Investeraren kompenseras alltså rejält för den högre risken jämfört med mer ’säkra’ tillgångar som statsobligationer.”

Att välja Ålandsbanken kan göra skillnad: Boka ett möte och upplev en bank med hög tillgänglighet

När inflationstrycket lättar

Trots att omvärlden har varit osäker de senaste åren med hög inflation och förväntningar om en svagare konjunktur tror Ålandsbankens analytiker inte att du ska vara alltför defensiv när du bygger din portfölj inför de kommande åren.

”Inflationstrycket har dämpats, och mycket tyder på att konjunkturläget är på väg att förbättras. Det bör vara positivt för risktillgångar”, säger Lars Söderfjell.

Han resonerar vidare att det viktiga är att konsumenterna kommer att se sin köpkraft öka igen under 2024, vilket ger utrymme för bättre tillväxt i ekonomin och företagsvinsterna.

”Hittills har världsekonomin också varit betydligt mer motståndskraftig än förväntat. Flera av de stora prognosinstituten har höjt sina förväntningar på den globala tillväxten för 2024 och 2025.”

Det är återigen en fråga om personliga preferenser, avkastningsförväntningar och risktålighet 

Kombinationen av lägre inflation och större tillväxt är positiv för risktillgångar. Ålandsbankens analytiker skulle därför välja en högre exponering mot aktier och företagsobligationer än normalt inför resterande del av 2024.

”Men det är återigen en fråga om personliga preferenser, avkastningsförväntningar och risktålighet som avgör hur just din portfölj ska komponeras”, avslutar Lars Söderfjell. 

Vill du veta mer om Ålandsbanken Private Banking? Läs mer här.

Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Informationen i denna artikel är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning.

Ålandsbankens tjänster

Private Banking passar dig som är i behov av hjälp med komplexa affärer och strukturer, till exempel fastighetspaketeringar, bolagsstrukturer, finansiering, försäkringslösningar, utlandsflytt samt kapitalförvaltning. (Minst tio miljoner kronor i förvaltning.) 

Premium Banking passar dig som privatperson och företagare, som är ute efter en sund helhetslösning, där ett erfaret team hjälper till med alla delar i ekonomin. (Minst en miljon kronor i förvaltning.)

Ålandsbankens Fondbolag förvaltar fonder och andra placeringsprodukter med vedertagna och väl beprövade ansatser, metoder och modeller. De erbjuder produkter för såväl privatpersoner och företag som institutioner.

Ålandsbanken har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Läs mer