Sting-bolaget Unjobfinder får injektion - backas upp med kapital

UNjobfinder

Teamet bakom Unjobfinder: Jon Olsson, Magnus Bucht, Patrik Klingbert, Alexandre Fleury, Sanel Mujic

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

En grupp affärsänglar investerar i rekryteringstjänsten Unjobfinder, som hjälper bland annat FN att hitta personal.

Unjobfinder har skapat en global rekryteringstjänst inom internationellt utvecklingssamarbete. Sedan tidigare har bolaget samarbeten med bland annat FN-organet UNHCR och har i dagsläget användare i över 200 länder och 220.000 följare i sociala medier.

Med hjälp av riskkapital från en rad svenska affärsänglar ska Unjobfinder växla upp ytterligare några snäpp. Det operativa bolaget Intalma bakom tjänsten har fått in nästan 2,5 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna kommer bland annat från Lars Lindgren, grundare av Svenska Riskkapitalföreningen, Fredrik Månsson, grundare av Emric och huvudägare i Hyper Island och Helena Herlogsson, tidigare vice vd för Ernst & Young. 

”Jag är mycket imponerad av hur snabbt UNjobfinder vuxit sedan starten - redan nu har man över 200.000 unika användare per månad. Bolaget har en enorm potential att skala upp och bygga den ledande karriärplattformen inom en global nisch där det finns ett tydligt behov hos både jobbsökare och rekryterande organisationer”, säger Lars Lindgren .

Vi rekryteringsplattformen går det att det söka lediga tjänster hos hundratals internationella utvecklingsorganisationer och förenklar matchningsprocessen mellan arbetsgivare och jobbsökare.

”Det är så otroligt många runt om i världen som är intresserade av att arbeta internationellt för organisationer såsom FN, Världsbanken och andra stora uvecklingsorganisationer. Med vår tjänst så öppnar vi upp och gör en byråkratisk och svårförståelig bransch både åtkomlig och förståelig”, säger Magnus Bucht, medgrundare och vd på Unjobfinder.

Han och ytterligare fem personer jobbar idag med Unjobfinder och ingår sedan hösten 2015 i acceleratorn Stings program. Kapitalet från affärsänglarna ska Unjobfinder använda för att ytterligare öka tillväxttakten samt bygga upp en sälj- och marknadsorganisation.

Läs mer