Politikerna om ‘det svenska startup-undret’ – vad ligger bakom framgångarna?

PolitikVal 2022

Riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Foto: TT/Montage

Emil Widhagen Victor Löthner

Reportrar

De senaste decenniet har en startup-våg sköljt över Sverige och bildat en uppsjö av framgångsrika företag – men är det svenska startup-undret här för att stanna, eller är toppen nådd?

I nästa del av Breakits valserie ger vi nu er läsare en inblick i vad politikerna tror ligger bakom Sveriges framgångar.

I onsdags släppte Breakit vår stora valkompass där vi tog reda på vad de olika riksdagspartierna tycker i frågor kopplade till det nya näringslivet.

Så, vad säger våra folkvalda om den svenska tech-succén? Hur kommer det sig att just Sverige just Sverige har blivit ett så starkt tech-land, med Stockholm som världens näst bästa unicorn-stad?

Beror framgången på duktiga ingenjörer, ett starkt skyddsnät, förmånliga företagsskatter eller något helt annat? 

Här är partiernas svar. 

Parti för parti

 

Vänsterpartiet

“I grunden handlar det om ett samspel mellan flera samhälleliga faktorer: trots stora brister ett relativt välfungerande trygghetssystem, hög utbildningsnivå, goda språkkunskaper i befolkningen och hög grad av internationalisering i samhället”, säger Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson och fortsätter. 

Även relativt god tillgång till riskvilligt kapital och historiska traditioner av företagande med sikte på expansion utanför en relativt liten hemmamarknad, samtidigt som det finns god generell köpkraft på hemmamarknaden”, 

Miljöpartiet

“Att Sverige är en innovativ nation där bra idéer lätt kan förverkligas bygger på att vi har ett jämlikt samhälle med en bra skola, effektiva myndigheter och en välfärd som gör det möjligt att våga satsa på att starta företag. De sakerna vill vi fortsätta kämpa för så att Sverige även fortsatt kan ligga i topp. Den gröna omställningen är en ofantlig möjlighet för svenska företag, inte minst start-ups”, säger Ossian Matthiessen, politisk talesperson.

Socialdemokraterna

“De gemensamma skattefinansierade välfärdstjänsterna ihop med gynnsamma institutioner har varit en förutsättning för det goda företagsklimat vi har i Sverige idag, där vi placerar oss i toppen i internationella jämförelser”, säger Viktor Nordqvist, pressekreterare.

Han fortsätter:  

“De grundläggande faktorerna handlar om allas möjlighet till en högkvalitativ utbildning och om att våra trygghetssystem innebär en minskad kostnad för individen att ta den ekonomiska risk det innebär att starta en ny verksamhet. Men det handlar också om att Sverige var tidig med utbyggnaden av internet samt den så kallade ”hem-pc-reformen” där staten subventionerade datorer för anställda i Sverige och som innebar att miljoner svenskar tidigt fick tillgång till en dator. Det gav oss ett försprång.” 

Centerpartiet

“Framförallt beror den på en fantastisk talangpool av kreativa och kompetenta människor, som är grunden för alla startups, där vi ska vårda och stärka den positiva symbios som ändå finns med universitet och högskolor. Öppenheten tror jag är jätteviktig, att människor från hela världen kan komma till vårt land och känna sig välkomna och värdefulla lite som i USA. Men sedan tror jag att avregleringar och bra beslut inom telekom, mobilstandarder, hemdatorer för 20-30 år sen var avgörande för en våg av innovationer hos entreprenörer och inom och utom våra storföretag, som knoppade av sig, och skapade nya vågor. Exakt det frimärket från det offentliga måste vi vårda framöver”, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Han fortsätter: 

“Idag har vi ju också en ”grön våg” av entreprenörer som surfar på att Sverige anammat grön teknik och klimatomställning, med starka incitament i vårt land och EU. Även där måste vi ligga i. Slutligen har vi bra och innovationsorienterade finansmarknader i Sverige, där det finns kapital och affärsänglar, också det frukten av reformer som vi måste fortsätta om vi ska kunna vara i framkant.” 

Liberalerna 

“Skolan har självklart spelat en avgörande roll. Med den svenska utbildningen får människor verktygen för att kunna förverkliga sina drömmar. Ett tidigt digitaliserat land har inspirerat unga förmågor att testa sig fram, utmana gamla sanningar och våga drömma. Att sedan se till att fri företagsamhet både belönas och är eftersträvansvärt är viktigt för att skapa förutsättningar för att företagen ska lyfta. Där finns det idag mycket kvar att göra politiskt, säger Gulan Avci, ekonomisk-politisk talesperson och fortsätter: 

“De skattesänkningar som tidigare har genomförts har förbättrat möjligheterna har skapat en miljö där fler och fler företag kan lyckas. Till sist är såklart den avgörande faktorn individerna, förebilderna och den kultur som har skapats runt dem. När andra lyckas våga fler pröva. Politiken ska uppskatta den entreprenörskultur som har vuxit fram i Sverige. Sådan är svår att skapa. Därför behöver vi arbeta för ett företagsklimat som möjliggör ännu fler innovationer, jobb och tjänster.”

Kristdemokraterna

“Det svenska startup-undret beror på skickliga entreprenörer som vågar ta risk, driva företag, skapa jobb och ta fram innovationer. Politiken kan inte skapa innovationer, men lagstiftningen kan förenkla för att det ska bli enkelt och mer förmånligt att ta risk och driva företag.” säger Natanael Kvidal, politisk sakkunnig inom finansutskottet och skatteutskottet.

Moderaterna

“Det svenska startup miraklet är tack vare att Sverige länge varit ett framgångsrikt ingenjörsland med fler bra universitet och högskolor som KI, KTH och Handels. Vidare har Sverige arbetsamma och kompetenta individer som lyckats starta framgångsrika företag”,  säger Niklas Wikman, skatte-politisk talesperson. Han fortsätter:

“Det är bra att det finns ett skyddsnät i form av exempelvis sjukpenning om man blir sjuk och behöver va borta från jobbet men framgångsrika företag i Sverige beror till största del på duktiga individer och inte bidrag som A-kassa.”

Sverigedemokraterna

“Det finns nog flera olika skäl till att många nu globalt ledande företag har startats och drivits upp av svenska entreprenörer i Sverige. Paradoxalt nog kan Sveriges höga skatter på arbete ha drivit på innovationer som rört teknik för effektiviseringar och automation. I ett land där arbetskraft kostar mycket pengar blir det naturligt att utveckla teknik för att kunna komma ner i kostnad och kunna konkurrera på världsmarknaden med sina produkter trots de höga lönekostnaderna”, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson.

Han fortsätter:

“Vi har också en historia av entreprenörskap att vara stolta över. Det har kanske gjort att vi på sätt och vis har fått entreprenörskapet i blodet och att det har varit en naturlig del av svensk industrihistoria. I Sverige har vi generellt också en hög utbildningsnivå, där tekniska utbildningar har stått högt i kurs. Sist men inte minst har Sverige en tradition av stabilitet, både när det gäller villkor för företagande, men också gällande skatter och rättssystem”.

LÄS MER: Så ska de förändra tech-Sverige – om de vinner valet​

Läs mer