Investeringen som står emot skenande inflation: ”Fantastisk siffra”

SavelendBörsenInvestering

Tobias Lundgren

Inflationen rusar och börsen skakar, men det finns ett investeringsalternativ som fortfarande genererar en stabil avkastning: Krediter.
”Vårt snitt ligger på 8,93 procent det senaste året, en fantastisk siffra”, säger SaveLend-grundaren Ludwig Pettersson.

I maj höjde många på ögonbrynen då inflationstakten gled upp över 7 procent, siffror vi inte har sett sedan finanskaoset under det tidiga 90-talet. För den enskilde spararen innebär sådana siffror att pengar som ligger orörda på ett sparkonto minskar i värde varje år.

Att placera sparpengarna i aktier och fonder kanske inte heller är lockande, då omvärldsläget har inneburit att världens börser visar upp ilsket röda siffror. Just nu finns det inte mycket som pekar mot en vändning, så vilka alternativ finns det som kan få ens pengar att växa?

”Inte en negativ månad på plattformsnivå sedan 2016”

Där kan fintechbolaget SaveLend Group sitta på lösningen. Att investera i krediter är en välkänd och beprövad investeringsform, men som historiskt har varit relativt krånglig att sätta sig in i. När Ludwig Pettersson grundade SaveLend Group var det med visionen om att erbjuda kreditinvesteringar – som företagslån, fastighetskrediter, konsumentkrediter och liknande – till alla.

Börja investera i krediter idag. Läs mer om SaveLend här!

Trots det skakiga omvärldsläget så fortsätter sparplattformen SaveLend att visa upp resultat. Det senaste året har kunderna fått 8,93% avkastning i snitt, att jämföra med indexet OMXS30 som backat hela 15 procent på tolv månader.

”8,93 procent i snittavkastning de senaste tolv månaderna, efter kreditförluster och avgifter, är en fantastisk siffra. Det är en bred bas av olika typer av krediter som ligger bakom de resultaten. Faktum är att vi inte har haft en enda negativ månad sett till avkastning på plattformsnivå sedan 2016, trots inflation, höjda räntor, krig och pandemi”, säger Ludwig Pettersson.

Blev bäst i test när P2P-plattformar jämfördes

På SaveLend Group jobbar man proaktivt med att monitorera alla lån och justerar kreditmallarna när det behövs. Bolaget har också möjlighet att justera räntan i avtalen vid behov, som när marknadsförutsättningarna ändras.

”Tack vare den flexibiliteten känner jag mig helt trygg med att nettoavkastningen kommer att vara fortsatt positiv över tid”, säger Ludwig Pettersson.

SaveLend har också uppmärksammats av Placeringsguiden, som under tre års tid har jämfört svenska P2P-plattformar som Lunar, Brocc och SaveLend. Där utsågs SaveLend till bäst i test.

”Vi är självklart mycket glada över den utmärkelsen, inte minst eftersom det är ett gediget test som pågått under lång tid. Där fick vi bevis på att vi lyckas med vårt primära syfte: Att leverera avkastning till våra sparare”, avslutar han.

Besök SaveLend och sätt dina pengar i arbete redan idag - Money shouldn’t sleep!

Läs mer