Psykisk ohälsa står för nära hälften av Sveriges sjukskrivningar – det vill Mindler ändra på

Mindlerpsykisk hälsa

Kristofer Steneberg

Psykisk ohälsa beräknades stå för ungefär 45 procent av landets sjukskrivningar 2021, och det till en kostnad av 30 miljarder kronor. Arbetsgivare är skyldiga att agera när deras anställda mår psykiskt dåligt, och nu kliver Mindler in i företagsvärlden för att erbjuda professionell hjälp åt anställda.

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige i dag, enligt en rapport från Skandia. Enligt arbetsmiljölagen är det en arbetsgivares skyldighet att förebygga att anställda drabbas av psykisk ohälsa kopplad till jobbet. Finns behov ska man även erbjuda stöd till de anställda.

Victoria Trepp, chefspsykolog på den digitala psykologmottagningen Mindler, menar att många arbetsgivare inte är medvetna om det ansvar de faktiskt har här – men att de tjänar på att ta det på stort allvar.

”Att erbjuda psykiskt stöd och arbeta preventivt är en möjlighet för företag visa att de prioriterar sina anställdas hälsa och välmående. Som bonus kan företaget räkna med färre sjukskrivningar, kortare perioder av rehabilitering och ett stärkt varumärke”, säger Victoria Trepp.

Klicka här för att ta reda på vad Mindlers företagslösning skulle kosta för ditt företag

250 psykologer till personalen

Mindler erbjuder sedan tidigare psykologsamtal och digitala behandlingsprogram till privatpersoner. Nu breddar företaget sin verksamhet och riktar uppmärksamheten mot företagsvärlden, med lösningar designade för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Tidigare i vår rapporterade Dagens Industri om att byggvarukedjan Bauhaus skulle börja erbjuda alla anställda i den svenska verksamheten, runt 5 000 personer, fri tillgång till appen. Det är ett exempel som Victoria Trepp tror att många kommer att ta efter.

”Genom vår företagslösning kan arbetsgivare erbjuda direkt tillgång till psykologer via videosamtal. Vi har över 250 legitimerade KBT-psykologer som kan behandla medarbetare på fler än 20 språk. Medarbetarna kan välja psykolog utifrån det område som de vill få hjälp med, och de får träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Att erbjuda den här tjänsten till sina medarbetare är ett tydligt och konkret steg mot förbättrad psykisk hälsa på arbetsplatsen.”

Läs mer om att förebygga psykisk ohälsa på arbetet

Rapporter baserade på anonym data

Bland de faktorer som orsakar psykisk ohälsa på en arbetsplats finns bland annat ohälsosam och hög arbetsbelastning, stress, konflikter, sömnsvårigheter, kränkande särbehandling, missbruk och mobbning.

Det är dock inte alltid som arbetsgivare är medvetna om vad som skapar problem i deras organisation. Därför ger Mindler företagen en rapport om hur medarbetarna mår och vilka problemområden som finns i verksamheten. Rapporterna baseras på aggregerad och anonymiserad användardata.

”Tjänsten är anonym och arbetsgivarna får inte reda på vem som använt den”

”De här rapporterna har varit oerhört värdefulla för de organisationer vi arbetar med. I många fall hade arbetsgivaren inte en aning om problemen eftersom ingen hade vågat lyfta vad som faktiskt skapade psykiskt lidande i organisationen för cheferna eller HR. Självklart gör vi detta utan att hänga ut enskilda individer – vår tjänst är helt anonym mot arbetsgivarna och de inte får reda på vem som har använt tjänsten”, säger Victoria Trepp.

Varvar samtal med självhjälp

Förutom psykologsamtal finns även en rad självhjälpsprogram i Mindlers app som går att arbeta med på egen hand eller i kombination med den psykologledda behandlingen.

”Då får medarbetarna lära sig mer om sina besvär och göra övningar som hjälper dem framåt. Det är en viktig del i behandlingen”, säger Victoria Trepp, som menar att den enda långsiktiga lösningen för att få bukt med psykisk ohälsa är att utbilda anställda i hur de själva kan hantera sin situation.

”HR-avdelningen kanske kan bistå med att se över orsakerna till verksamhetens problem. Men för att lyckas med ett förändringsarbete måste medarbetarna också själva ha tillräckligt med kunskap om vad de behöver för att må bättre.”

Erbjud psykologhjälp åt dina anställda i dag!

Läs mer