Hållbar affärsplan kan göra det enklare att få finansiering

Danske Bank

Kristofer Steneberg

Ett aktivt hållbarhetsarbete kan vara det bästa sättet att framtidssäkra ditt bolag. Ni kan bli mer attraktiva för kunder, klara av nya regler och – i slutändan – lättare få finansiering. Inget att skjuta upp, med andra ord. Så här kommer du igång.

Intresset ökar för hållbara investeringsalternativ och hållbara satsningar. Anledningarna är flera – bland annat blir myndigheternas regler om hållbarhetsrapportering hårdare. Dessutom kommer en rapporteringsskyldighet snart till mindre företag. Att skjuta upp arbetet är inte ett alternativ:

”Det är mycket som måste falla på plats och det kan bli jobbigt om man börjar i sista sekund”, säger Sara Lindahl, expert på hållbara finansieringslösningar och kundrådgivare på Danske Bank i Sverige.

”Vårt råd är därför att inte vänta med sin hållbarhetsanalys för att långsiktigt fortsätta vara ett attraktivt bolag. Då blir man heller inte förbisprungen av branschkollegorna som började i tid”, säger hon.

Är du intresserad av att veta mer om Danska Banks olika finansieringslösningar för hållbara satsningar?

Dubblad elförsörjning kräver investeringar

Ett exempel är hur Sverige ska elektrifieras – enligt en nationell strategi. Då behövs bland annat bättre tillgång till fossilfri el – samtidigt som elproduktionen behöver mer än fördubblas. För det krävs kapital och de bolag som behöver finansiering kommer behöva kunna ge en tydlig bild av hållbarhetsriskerna som finns – samt en kartläggning över vilka hållbarhetsutmaningar och möjligheter som verksamheten har.

Det kräver dessutom att alla samarbetar – myndigheter, investerare, banker, energibolag, batterifabrikanter, forskningsaktörer och kommuner.

Omställningen har även börjat synas i nya regleringar på finansmarknaden. 2021 kom EU med ett klassificeringssystem (EU-taxonomin) som ska göra det enklare att förstå vilka verksamheter som är positiva för miljön. Då behöver större listade bolag rapportera om de har ekonomiska aktiviteter som sorterar under EU-taxonomin.

Koll på miljöstörande aktiviteter

När rapporteringsskyldigheten kommer till mindre företag måste alla ha kontroll på sina leverantörskedjor och identifiera, förebygga och minimera alla negativa konsekvenser av verksamheten på miljön och mänskliga rättigheter.

”Har man gjort ett ordentligt förarbete och analyserat sin verksamhet så är uppförsbacken inte lika stor”

”Vi märker att framför allt större företag oftast har gjort sitt grundarbete innan de kommer till oss för att diskutera finansiering. Har man gjort ett ordentligt förarbete och analyserat sin verksamhet så är uppförsbacken inte lika stor. Därför vill vi tidigt planera framtida investeringar tillsammans med kunderna och bygga upp scenarier för olika typer av grön finansiering”, säger Sara Lindahl.

Saras tre tips till alla företag som vill investera i hållbara satsningar och utveckla sin hållbarhetsrapportering:

1.  Analysera utmaningar och möjligheter i er verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och dokumentera hur ni tänker adresser dessa.

2.  För rapportering är det viktigt att fokusera på de mest väsentliga hållbarhetsriskerna. Ta gärna inspiration från till exempel GRI (Global Reporting Initiative) kring hur ni kan strukturera er rapportering.

3.  Kontakta banken för att undersöka vilka hållbara finansieringsalternativ som just ditt bolag har, till exempel gröna lån och hållbarhetslänkade lån.

Är du intresserad av att veta mer om Danske Banks olika finansieringslösningar för hållbara satsningar? 

Läs mer