Jocke & Jonnas bolag slängs ut från börsen

Newton NordicinfluencersBörs

Joakim och Jonna Lundell. Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Martin Hävner

Martin Hävner

Reporter

Influencergänget kapade teknikbolaget Newton Nordic på First North.

Nu slängs bolaget ut från marknadsplatsen efter beslut av disciplinnämnden.

"Bolagets ledning saknar erforderlig kompetens och erfarenhet", skriver Nasdaq.

Breakit har under hela förra hösten rapporterat om hur mediaprofilerna Joakim och Jonna Lundell, tillsammans med bolagets ekonomiska rådgivare Danjal Kanani samt med det skandalomsusade Capital Conquest, i praktiken tog över Newton Nordic. 

Planen var att fylla det noterade bolaget med en helt annan verksamhet, marknadsföring via influencers. Men den planen har inte gått i lås. I december stoppades handeln med aktien, Nasdaq startade en utredning, bland annat gällande brister i informationsgivningen, varefter ärendet gick vidare till börsens disciplinnämnd. 

I början av februari kom beskedet att bolaget skulle välja en ny styrelse, i vilken Danjal Kanani skulle sitta kvar men inte Jocke och Jonna Lundell, ett ärende som ska behandlas på en extrastämma på måndag nästa vecka. Den kända tv-duon sitter alltså formellt kvar i bolagets styrelse

“Mer info kommer, vi löser de problem som har funnits”, uppgav Danjal Kanani för Breakit vid den tidpunkten. 

Kraftigt kritik mot Newton

Men på fredagen kom vad som sannolikt är spiken i kistan på börsäventyret, åtminstone inom ramen för Nasdaqs marknadsplatser. Aktien åker ut med buller och bång. 

“Disciplinnämnden konstaterar att bolaget vid upprepade tillfällen uppvisat en oförmåga att agera i enlighet med regelverket och kan inte dra någon annan slutsats av detta än att bolagets ledning saknat erforderlig kompetens och erfarenhet”, heter det i ett pressmeddelande om beslutet bland annat. 

Disciplinnämnden en stenhård i sin kritik och ser “synnerligen allvarligt” på bolagets agerande.

“.. vilket varit ägnat att allvarligt skada förtroende för såväl Börsen som den svenska aktiemarknaden”, heter det. 

Aktien kommer avföras från First North idag den 25 februari. 

Motiveringen

Breakit har läst hela beslutet av Disciplinnämnden och den skjuter in sig på flera brister i bolagets agerande, däribland att bolagets rapport för det tredje kvartalet i stora delar handlade om utvecklingen i Influencer Panel, en verksamhet som Newton varken ägde eller kontrollerade (men hade planer på att förvärva) och att rapporten därför var vilseledande.

Dessutom skriver Disciplinnämnden att bolaget inte gett börsen korrekta och tillförlitliga uppgifter. Detta syftar bland annat på vilka eventuella överenskommelser det funnits mellan bolaget och Influencer Panel. Här har börsen misstankar om att ledningen för Newton har bakåtdaterat ett "osignerat Word-dokument" för att ge intryck av att det fanns en avsiktsförklaring mellan parterna. Samtidigt har Newton vid annat tillfälle uppget att inte fanns någon sådan. 

Börsen pekade även på att Newton inte meddelat aktiemarknaden att bolagets revisor hoppat av. Det gjordes nästan en vecka senare, efter påtryckningar från just börsen. Disciplinnämnden delar dock inte börsens kritik i just det här enskilda fallet.

"Sammanfattningsvis konstaterar disciplinnämnden att Bolaget har gjort sig skyldigt till ett antal överträdelser av Regelverket, att Bolagets ledning saknat erforderlig kompetens och erfarenhet enligt 2.3.4 i Regelverket samt att Bolaget också saknat den kapacitet för informationsgivning som krävs enligt punkt 2.3.5 i Regelverket",  avslutas motiveringen av beslutet. 

Bolaget har nästan 6.000 aktieägare. 

"Jag är verkligen besviken över disciplinnämndens beslut att avnotera Newtons aktier", skriver Newtons vd Danjal Kanani i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen. 

"Det bör understrykas att bolaget har lagt ned mycket stora legala och andra kostnader på att tillmötesgå Nasdaq First North Growth Markets önskemål. Vi anser därför inte att påföljden som utdömts står i proportion till vad som inträffat", fortsätter han. 

Vill försöka notera på annan plats

Ledningen ska nu verka för att notera aktien på någon annan marknadsplats, eller en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility).

Utöver First North finns i Sverige Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Den senare drivs av NGM vars disciplinnämnd under 2020 slängde ut bolaget Smart Energy efter flera regelbrott.

Smart Energy hade då hade samma huvudägare som Newton har – Capital Conquest som kontrolleras av Glenn Renhult

Läs mer