Att gå från familj till företag – så lyckas du som arbetsgivare när ni växer

Ebba Arnborg

Ni har varit som en sammansvetsad liten familj, men när ni växer blir det plötsligt grus i maskineriet. Från lite för spretiga anställningsavtal eller att råka diskriminera med uteblivna förmåner, till anställda som känner sig utanför. Här är misstagen att undvika – och råden som hjälper.

Att växa som startup är inte lätt, det finns många problem som kan uppstå, inte minst när det gäller att attrahera och behålla talanger. Einar Humlin är förhandlingschef för TechSverige. De är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn, inom Almega, och erbjuder stöd till sina medlemsföretag i bland annat just den här typen av frågor.

”Personer som driver företag som ska växa måste kunna fokusera på det som de är bra på: innovation, produkten, affärsutveckling, att sälja. Då behöver man ordning och reda, standardiserade villkor med inslag av flexibilitet, professionell rådgivning, någon som hjälper en att hålla koll på diskrimineringsregler och arbetsrätten. Vi på Almega vill vara en partner i det här, vi är en icke vinstdriven intresseorganisation som främjar företagande och skapar hållbara spelregler för företagen och personalen”, säger han.

Almega ger dig allt du behöver för att vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare. Få hjälp av Almega när ni växer, läs mer och bli medlem här!

Koll på anställningsavtal

Ett vanligt misstag när man växer, berättar Einar, är att inte ha koll på anställningsavtalen. Man kanske inte har rätt mall, inte vet skillnad på kollektivavtal och lag, man kanske inte ens har ett avtal. Det här är viktigt att reda ut eftersom det är arbetsgivaren som bär risken om det är ett otydligt upplägg eller om man har skrivit fel.

”Det kan bli en tvist kring anställningen och då kan arbetstagaren ha ett starkare skydd. Oklarheter ramlar i knät på arbetsgivaren. Det gäller att skriva ordentliga avtal”, säger Einar.

Man kan också behöva fundera en vända över konkurrensklausuler, när och hur man kan tillämpa dem. Inte minst då man i en startup ofta har en stark idé som man vill förverkliga, och som det är viktigt att man skyddar.

Diskriminering och pension

En annan fälla rör diskrimineringar. Visstidsanställda har till exempel rätt till samma förmåner som tillsvidareanställda, annars kan det bli fråga om diskriminering. Det är också viktigt att hålla koll på löneläget.

”Om du till exempel har fem killar som jobbar på en avdelning och anställer en tjej behöver du checka av att lönen sätts i samma nivå utifrån lönestruktur och de olika kompetenssteg som ligger till grund för tjänstens värdering. Att anställa i för lågt löneläge är ett klassiskt misstag som kan bli en diskrimineringsfråga.”

Att ha en bra pensionslösning är lätt att glömma, men viktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare, lyfter Einar. Även avtalade försäkringar är viktigt, inte minst nu när vi ofta jobbar på distans – något som ställer fler krav på dig som arbetsgivare.

”Det gäller att skapa trygghet för arbetsskador och även sätta upp ett bra avtal kring flexibel arbetstid och arbetsplats. Här hjälper vi på Almega till med tilläggsavtal som är vattentäta och som reder ut vad som gäller”, säger Einar.

Din expert på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetstillstånd – läs mer om Almega!

Ordning på torpet

Även kring arbetsmiljön kan det uppstå frågetecken, särskilt i dessa hybridkontorstider. Arbetsmiljöreglerna är komplexa, och det är svårt att ha koll på vad man behöver ha på plats i olika faser och storlekar av företaget.

”Företag ska vara långsiktigt hållbara. Har man inte ordning på torpet väljer de som är duktiga att gå till andra bolag där de känner att de har koll på läget. Det gäller att attrahera och behålla talanger för att bli vinnare i det långa loppet”, säger Einar.

Tid att vara god ledare

Kring allt det här, från avtal via pension till arbetsmiljö men även ledarskap, arbetsliv och hållbarhet kan man bolla med Almega och få konkret hjälp och stöd, berättar Einar.

”Om man kan skapa en struktur där de här olika beståndsdelarna är på plats, behöver man inte lägga tid och energi på administrationen. Då får man utrymme att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar motivation på arbetsplatsen”, säger han och tillägger:

”När allt finns på plats får du tid till att vara en närvarande ledare som får dina medarbetare att känna sig välkomna, hörda, sedda och inkluderade. Om man känner sig orolig och inte sedd över tid byter man arbetsgivare. Gott ledarskap tar tid – och är ett arbete som är värt varenda minut.”

Allt du behöver för att vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare – läs mer om hur Almega kan hjälpa er att växa! 

Vill du bli medlem i ett av förbunden inom Almega? Klicka här!

Läs mer