Haypp Group stiger 1,3 procent i premiärhandeln på First North

Haypp Groupe-handel

Linus Liljegren och Henrik Nordström, grundare Snusbolaget. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Stiger i debuten,

Snusåterförsäljaren Haypp började i dag den 13 oktober att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet HAYPP. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget mötte ett starkt intresse och blev kraftigt övertecknat.

Haypp Group är en online-försäljare av tobaksfria nikotinpåsar och snus. Du kan läsa mer om bolaget här. 

Teckningskursen var på förhand bestämd till 66 kronor per aktie, vilket ger bolaget en värdering på 1,9 miljarder kronor efter erbjudandet. Erbjudandet består av 5,63 miljoner befintliga aktier och 2,27 miljoner nyemitterade aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1,19 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet omfattar därmed 9,09 miljoner aktier vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.

Bolaget kommer att tillföras 150 miljoner kronor före emissionskostnaderna från de nyemitterade aktierna. Värdet på erbjudandet är 522 miljoner kronor och 600 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Ankarinvesterare är Erik Selin som tecknar aktier för 66 miljoner kronor. Det finns även andra ankarinvesterare som inte namnges.

Aktien har hittills i dag handlats till 67,77 kronor som högst betalt och 66 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 66,83 kronor, en uppgång på 1,3 procent jämfört med teckningskursen på 66 kronor per aktie. Aktier för 37 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 29,10 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 1,9 miljarder kronor räknat på senast betalt.

Läs mer