Artificiella hjärtan kan öppna global jättemarknad ( och du kan vara med på resan)

Artificiella hjärtan kan öppna global jättemarknad ( och du kan vara med på resan)

Sedan 1970-talet har det varit möjligt att rädda livet på människor som lider av hjärtsvikt genom att ersätta det sjuka hjärtat med ett artificiellt. Trots det har väldigt få transplantationer genomförts och för varje år blir tekniken allt mer föråldrad. Nu står vi inför ett teknikskifte, där svenska Realheart står i fronten med ett nytt banbrytande artificiellt hjärta.

Hjärtsvikt drabbar flera miljoner människor runt om i världen och står för ungefär två miljoner dödsfall varje år.

Vid svår hjärtsvikt finns det bara ett sätt att rädda patienten – genom en hjärttransplantation. Men den stora organbristen gör att det varje år dör tusentals patienter som hade kunnat räddas med hjälp av ett artificiellt hjärta.

 
Nytt hopp till miljoner patienter

Det första konstgjorda hjärtat togs fram redan på 1970-talet. Men komplicerad teknik, stora kostnader och allvarliga bieffekter har gjort att endast ett par tusen patienter har behandlats med tekniken sedan dess.
 
Nu ger det svenska företaget Realheart nytt hopp till miljoner patienter runt om i världen när de utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta.
 
Hjärtat testas nu på djur och resultaten har hittills varit mycket goda. Inom några år räknar bolaget med att inleda kliniska tester på människor, och redan nu görs digitala implantationer på virtuella patienter.
 
”Det första artificiella hjärtat utvecklades för nästan ett halvt sekel sedan. Det säger sig självt att en så gammal teknik har brister. Det gör att potentialen för den nya generationen hjärtan som nu är på väg till marknaden är enorm”, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.
 
Vill du vara med på resan? Realheart genomför en företrädesemission av Units med teckningstid 16 augusti-3 september 2021. Här kan du läsa mer och teckna dig!
 

Efterliknar det naturliga hjärtat

För att Realhearts artificiella hjärta ska bli framgångsrikt har bolaget involverat ett stort antal kirurger i utvecklingen för att uppnå en så snabb och bra operationsteknik som möjligt. Målet är att nå en operationstid under två timmar. Att jämföra med dagens operationer med artificiella hjärtan som kan ta upp till 16 timmar.
 
Det artificiella hjärtat, Realheart TAH, pumpar också runt blodet i kroppen på ett sätt som efterliknar det naturliga hjärtat för att minimera risken för biverkningar som med dagens konstgjorda hjärtan utgör både en stor fara för patienterna och en stor kostnad i eftervård.
 
”Dagens operation är komplicerad och kräver läkare med stor expertis. Samtidigt är behovet stort så om man kan förenkla operationen och få bort risken för biverkningar kommer efterfrågan direkt att öka”, säger Robert D Dowling, professor i kirurgi och forskningsdirektör vid Penn State Milton S. Hershey Medical Center i USA och vetenskaplig rådgivare till Realheart.

Vill du vara med och investera i framtiden? Realheart genomför just nu en företrädesemission av Units med teckningstid 16 augusti-3 september 2021. Här kan du läsa mer och teckna dig!

Var med på resan

Realheart genomför nu en företrädesemission av Units med teckningstid 16 augusti-3 september 2021. Emissionen är säkerställd till ca 91 procent genom teckningsförbindelser och garantier och tillför vid fullteckning Bolaget ca 67,7 MSEK. Teckningskursen per Unit är 6 SEK. Fullständig information och prospekt finns på www.realheart.se.

Realhearts aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2014 under kortnamnet (HEART). Bolaget har cirka 3600 aktieägare och ett börsvärde på cirka 150 MSEK.

Läs mer

Rusningen kom av sig – men nu finns det (minst) fem heta börskandidater

Amazons Sverigechef om jättens satsning: “Vi anpassar oss efter vad svenskarna vill ha”

Tracklib ska göra musikskapandet enklare – fyller kassan med 106 miljoner

Läs fler artiklar
LÄS MER