Sök

27-årige Max Schrems har tvingat Facebook till EU-domstolen

Meta

FOTO: TT/AP/Ronald Zak

Breakit

Breakit

Det sociala nätverket Facebook kan tvingas till en rejäl gir i Europa till följd av NSA-skandalen - och en student från Österrike.

På tisdagen inleddes förhör i EU-domstolen i en process som beskrivs som en vattendelare mellan europeisk och amerikansk syn på integritet på internet.

I centrum står 27-årige Max Schrems som driver en grupptalan mot Facebook där 25.000 användare i Europa ingår.

Max Schrems bestrider teknikjättens rätt att lagra data om europeiska medborgare på servrar i USA (en procedur som kallas safe harbour), eftersom han anser att uppgifterna inte är säkra där.

Han tycker också att NSA-avslöjandena visar att Facebook har lämnat vidare information om användarna på ett sätt som inte är tillåtet - utan att fråga om lov.

"Safe harbour har kritiserats i 15 år eftersom det inte ger tillnärmelsevis samma skydd som det finns i Europa", säger Max Schrems till Financial Times (artikel bakom betalvägg).

Ett utfall som tvingar Facebook att behandla europeiska användare annorlunda än amerikanska skulle även få effekter på många andra teknikbolag i USA som hanterar användardata på liknande sätt.

Företrädare för amerikanska företag har varnat för att en dom i Max Schrems favör skulle "klyva internet" i en amerikansk och en europeisk del.

Domstolen ska meddela sitt beslut senare under 2015.

Läs mer