Hjörne kan tappa makten över Stampen efter misslyckad runda

StampenGöteborgs-Posten

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Mediejätten Stampen tvingas dra tillbaka emissionen av en företagsobligation på 500 miljoner kronor, kan Breakit avslöja. Nu riskerar ägarfamiljen Hjörne att förlora kontrollen över bolaget.

Digitaliseringen fortsätter att rita om den svenska mediekartan. I Västsverige kan nu en riktig märkeshändelse vara på väg att ske i internetrevolutionens spår: Familjen Hjörne ser ut att tappa kontrollen över sitt papperstunga medieimperium Stampen, där bland annat Göteborgs-Posten, en rad lokaltidningar och sajten familjeliv.se ingår.

Sedan i våras har ägarbolaget Stampen AB försökt få in 500 miljoner kronor från externa investerare för att den vägen kunna bli av med de dyra banklån som idag bakbinder koncernen.

Under sommaren och en bit in på hösten var huvudspåret att kunna lösa finansieringen via en företagsobligation. Investmentbanken ABG har med hjälp av företagsledningen bearbetat potentiella investerare men nu har bolaget gett upp förhoppningarna om att få in pengarna den vägen.

”Vi förberedde en obligation under sommaren men under hösten har obligationsmarknaden blivit iskall så vi fick dra tillbaka det erbjudandet”, bekräftar Stampens koncernchef Martin Alsander.

Av årsredovisningen i Stampen, som blev offentlig i somras, framgår att den ursprungliga planen var att lösa finansieringen innan årets slut. Nu uppger Martin Alsander att tidsplanen har spruckit.

Målsättningen är i stället att få ny finansiering på plats under första kvartalet 2016. Fortfarande är det ABG som är finansiell rådgivare i processen.

"Vi tittar på flera spår framöver för att komma ur den dyra lånestruktur som vi sitter i nu. Det kan exempelvis handla om stamaktier eller preferensaktier men jag vill inte säga något om vad vi lutar åt”, säger han.

Men Breakits källor uppger att det i dagsläget i princip är omöjligt att genomföra en finansieringslösning med hjälp av preferensaktier. Fördelen med preferensaktier för familjen Hjörne är att de då skulle kunna behålla kontrollen över bolaget med sina stamaktier.

”Ingen investerare skulle köpa preferensaktier i Stampen nu med tanke på hur deras finansiella situation ser ut och att deras kärnverksamhet är så pressad”, säger en av Breakits uppgiftslämnare.

För Stampen återstår i så fall att göra en nyemission av vanliga stamaktier. Enligt koncernchefen Martin Alsander kommer koncernen göra ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på cirka 200 miljoner kronor.

Baserat på hur liknande mediebolag värderas idag ger det ett bolagsvärde på runt 1,2 miljarder kronor. Stampen har idag en nettoskuld på 1110 miljoner kronor. Där ingår också en tvistig momsskuld på drygt 300 miljoner kronor. I ett positivt scenario där Stampen vinner den tvisten mot Skatteverket blir bolagsvärdet efter att skulderna räknats bort 390 miljoner kronor.

Stampen vill ta in 500 miljoner kronor i nytt kapital. Det innebär i så fall att de nya ägarna kommer att få drygt 55 procent av aktierna (500 miljoner kronor/390 miljoner kronor+500 miljoner kronor).

För familjen Hjörne med styrelseordföranden Peter Hjörne skulle det betyda en förödande utspädning av deras ägande. När de nuvarande minoritetsägarnas andelar räknats bort skulle familjen Hjörne sitta på drygt 30 procent av aktierna.

Martin Alsander på Stampen menar dock att det finns fler alternativ, och att Stampen kan undvika att göra en rak nyemission av stamaktier där familjen Hjörne tappar makten över mediekoncernen.

"När jag har pratat med investerarna har jag upplevt att det finns intresse för att investera i en preferensaktie-struktur. Med det sagt är det inte säkert att vi väljer det alternativet. Om vi gör nyemission med stamaktier så kan vi också sälja röstsvaga aktier vilket i så fall skulle innebära att familjen Hjörne kan behålla den röstmässiga kontrollen”, säger han.

Läs mer