Sök

Miljardregn över svenska techbolag - 2015 blir ett rekordår

riskkapital

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Under årets nio första månader uppgår investeringarna i techsektorn till nästan 8 miljarder kronor, visar Breakits granskning. Men nu kommer tecken på att en avmattning kan vara på väg.

Breakit har sammanställt alla de offentliggjorda investeringar som gjorts i svenska techbolag under det tredje kvartalet i år. Totalt handlar det om investeringar på motsvarande 2.077 miljoner kronor. Två techbolag inom finanssektorn toppar listan över de största investeringar i kvartalet. 

Det handlar om betaltjänsten Izettle och försäkringsförmedlaren Bima som fått in 570 miljoner kronor respektive 320 miljoner kronor. Den så kallade fintech-sektorn är också det segment som många investerare just nu pekar ut som det hetaste på den svenska marknaden.

Sett över årets första nio månader är det annars musiktjänsten Spotify som tydligast sticker ut. Spotify fick in motsvarande hela 4.520 miljoner kronor i en finansieringsrunda som slutfördes i juni.

Tack vare den jätterundan kommer de svenska techbolagen tillsammans slå rekord i riskkapitalanskaffning under 2015. Redan efter tre kvartal har investerarna pumpat in 7.982 miljoner kronor - en ökning med över 80 procent jämfört med hela fjolåret.

Det finns dock tecken på att den svenska riskkapitalmarknaden kan vara på väg att kylas av. Under september gjordes bara investeringar till ett värde av 87,5 miljoner kronor, enligt Breakits kartläggning. Det kan jämföras med juli då 261,5 miljoner kronor investerades och i augusti då hela 1.729 miljoner kronor flöt in i svenska techbolag.

Svängningarna på Stockholmsbörsen har varit kraftiga en längre tid och det skapar osäkerhet också bland investerarna utanför börsen. 

”Vi vill säkra upp långsiktigt finansiering med tanke på hur världen ser ut runt omkring oss. Världsekonomin är inte superstabil och det kommer att få konsekvenser för tillgången på kapital till mer riskfyllda investeringar. Vill man som vi fortsätta med en aggressiv tillväxtstrategi så gör man rätt i att ha en stabil kassa”, sade Izettles vd och medgrundare Jacob de Geer till Breakit i samband med att bolaget gjorde klart sin runda för drygt en månad sedan.

Flera investerare som Breakit talat med vittnar också om att techbolag som inte riktigt lyckats leva upp till förväntningarna har svårare idag att få in kapital jämfört med för ett år sedan. Till exempel misslyckades träningsappen Vint med att få in pengar i somras och enligt Breakits källor har också Virtusize fått slå av på tillväxttakten efter att investerarna dragit i bromsen.

HELA LISTAN - TECHBOLAGEN SOM FÅTT MEST KAPITAL I ÅR

Läs mer