Urb-it föreslår större nyemission än bolagets börsvärde

Urb-itLeveranstjänst

Lage Jonason storägare i Urb-it

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Nu ska bolaget ändra strategi igen.

Urb-it är bolaget som vill låta vem som helst extraknäcka som bud. Genom en egen app kan användare be om att få varor skickade till sig. Sedan plockar en frilansare upp paketet och tar med det till användaren inom några timmar eller vid en avtalad tid – lite som Uber fast för paket istället för människor.

Bolaget har dock dragits med ekonomiska problem och tagit in kapital flera gånger.

Nu föreslår Urb-it en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som ska tillföra bolaget 59,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är betydligt högre än bolagets börsvärde på 34 miljoner kronor. Dock kommer 26,2 miljoner kronor av nyemissionen att tecknas genom kvittning av skuld. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 17 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, av bland andra Lage Jonasson, Erik Mitteregger och Gerald Engström.
Kapitaltillskottet ska användas för att genomföra bolagets nya leveransstrategi.

Den nya strategin "fokuserar på att Urb-it ska vara det naturliga valet för ett personligt överlämnande".

En fördel med den nya affärsplanen uppges vara att en mindre organisation, och därmed lägre kostnader krävs.

Villkoren i nyemissionen blir 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Teckningsperioden löper från 26 april till 14 maj.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.
Urb-it noterades på First North i juli 2017 till teckningskursen 15 kronor per aktie. Aktien stängde igår på 1,70 kronor, ett kursfall på 89 procent jämfört med teckningskursen.

Läs mer