Betaltjänsten Seqr köps upp av fintechbolaget Glase

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Invuo Technologies, tidigare Seamless Distribution, har träffat avtal med Glase FinTech AB om en försäljning av den mobila betaltjänsten SEQR.

Försäljningen av SEQR bekräftar det nya strategiska fokus som beslutades vid extra bolagsstämma i november 2017, och innebär att Invuo fokuserar helt och hållet på B2B.

Avtalet, genom vilket Glase förvärvar samtliga aktier i SEQR Group AB (och alla dess dotterbolag), föreskriver en köpeskilling om 8 miljoner kronor som ska betalas kontant. Fullbordande av transaktionen är planerad att ske före utgången av 2017, då SEQR och alla där till hörande kostnader tas över av Glase. Genom att sälja SEQR, istället för att avveckla affärsområdet, förväntar sig Invuo en kostnadsbesparing på cirka 20 miljoner kronor.

Transaktionen inkluderar bolaget SEQR Payments AB, som har Finansinspektionens tillstånd att ge ut elektroniska pengar. Glases förvärv av SEQR Payments AB kräver förvärvstillstånd av Finansinspektionen.

"Försäljningen av SEQR är ytterligare ett centralt inslag i det förändringsarbete inom Invuo som initierades i juli i år, och gör det möjligt för oss att inleda 2018 med full inriktning på våra affärsområden inom B2B, MeaWallet och eProducts. Tillsammans med andra viktiga aktiviteter, som den nyligen genomförda företrädesemissionen, innebär försäljningen att bolaget nu är starkt positionerat när det gäller likviditet och finansiella tillgångar för att möta de viktiga finansiella och operativa målen för 2018. Med målsättningen att MeaWallet kommer att vinna minst 20 order 2018, förväntar vi oss att vår likviditet nu räcker för att vi ska nå positiva kassaflöden utan att behöva vända oss till aktieägarna för ytterligare stöd. Vi kan nu fokusera på att glädja våra kunder och våra investerare", kommenterar vd John Longhurst.

Läs mer