Därför är företagsvärdering mer än bara en gissning i Draknästet

Pressrelease

Av: I Am Content Communications

Därför är företagsvärdering mer än bara en gissning i Draknästet

Publicerad: 24 sep 2021 14:33

Uppdaterad: 24 sep 2021 14:33

Värdet på ett bolag kan verka diffust, men är viktigt att veta vid framtida försäljning, delägarskap, kapitalanskaffning och många fler situationer. En professionell företagsvärdering är dock mer än bara en kvalificerad gissning – här krävs kunskap om olika ingående metoder.


Just nu pågår en ny säsong av tv-programmet Draknästet på SVT. Där får deltagarna presentera sina affärsidéer inför de rutinerade ”drakarna”; Jacob de Geer, Shervin Razani, Sara Wimmercranz, Lena Apler och Jonas Ericsson. Deltagarna uppger värderingen på sin verksamhet och får sedan erbjuda de rutinerade drakarna delägarskap i bolaget med en viss procentsats. Den här procentsatsen motsvarar en summa pengar som beror på vad entreprenörerna har satt för pris på sitt företag.

När startup-bolagen själva gör bolagsvärdering

Ofta är bolagsvärderingen bara en gissning som deltagarna själva gjort och det händer inte sällan att drakarna ifrågasätter värderingen. Mer info om företagsvärdering krävs ofta för att man ska kunna göra en rättvis bedömning av ett bolags värde. Det räcker inte med bara lite statistik och uppskattningar från ägaren själv för att värderingen ska bli trovärdig och inte sågad av potentiella investerare. Så blev fallet i ett av de senaste avsnitten av Draknästet, då Shervin Razan ansåg att ett av de deltagande företagen var värt mindre än hälften av den nuvarande värderingen som ägarna satt. Det kan bli väldigt fel om man som startup-bolag själv sätter en prislapp på verksamheten.

Aktiebolagen ökade med 20 procent

Under 2020 ökade antalet aktiebolag i Sverige med 20 procent. Varje år gör många av dessa bolag förvärv. Företag blir uppköpta, säljs, tar in delägare och mer kapital. Dessa situationer kräver en trovärdig bolagsvärdering och frågan som kvarstår är då: Hur ska man tänka när man värderar företag? Först och främst är det viktigt att använda sig av oberoende och professionell rådgivning.

Dessa experter kan använda flera olika värderingsmetoder för att sätta ett rättvist pris på bolaget och med sin kunskap se till att den siffran är trovärdig. Några saker som kan påverka värderingen är:

  • Lönsamheten och företagets tillväxt
  • Marknadspotential
  • Skalbarhet
  • Affärsplanen

Metoder för att värdera företag

Grunden för att värdera ett företag består av en detaljerad utvärdering av verksamheten. En sådan utvärdering är ofta svår att göra för startup-bolag, till exempel de som deltar i Draknästet, eftersom man saknar resultat och mest kan spekulera framåt i tiden. I vanliga fall brukar en företagsvärderare använda olika modeller, som marknadsvärdering, avkastningsvärdering i form av kassaflödesvärdering (DCF-värdering) eller substansvärdering. De olika metoderna är lämpliga vid olika tillfällen, beroende på vilket bolag som ska värderas.

En av de vanligaste metoderna är DCF-metoden, Discounted Cash Flow eller kassaflödesvärdering, där företagsvärderaren tittar på bolagets framtida fria kassaflöden och diskonteringsräntan. Den här metoden kan vara användbar när det gäller just startups genom att analysera hur kassaflödet kommer att se ut framöver. Oförutsedda utgifter i framtiden är därmed en risk med den här modellen, och det gäller att göra en korrekt uppskattning av bolagets förväntande intäkter.

Låter det krångligt? Ja, processen är inte simpel vilket också förklarar drakarnas mothugg när det gäller vissa tveksamma värderingar från deltagarna i Draknästet. Klicka här för att läsa om bolagsvärdering och få reda på mer om hur det fungerar.  

Kristina Hellqvist
Presskontakt

kristina@iamcontent.se