Pressrelease

Av: I Am Content Communications

6 av 10 svenskar har låg kunskap om pensionen – är digital tjänstepension lösningen?

Publicerad: 31 aug 2021 10:43

Uppdaterad: 31 aug 2021 10:43

Har du koll på din framtida lön? Att vara medveten om hur din egen pensionslösning ser ut är viktigt för att garantera en säker framtid. Därför är pensionen ett ämne som de flesta bryr sig om, men som samtidigt skapar oro och förvirring.

6 av 10 svenskar upplever sig ha dålig koll på sin pension. Detta visar en undersökning från den statliga myndigheten AP7. De oroväckande siffrorna kan innebära stora konsekvenser i många svenskars framtid. Siffrorna kan dock ha en tydlig förklaring.

Tjänstepensionen är en stor del av den framtida inkomsten, men har länge varit ett krångligt element i den komplexa pensionsvärlden. I dag finns mängder av pensionsbolag och du som letar efter det bästa alternativet har inte alltid tid att undersöka samtliga.

Digital tjänstepension – ett enkelt alternativ

Dagens samhälle blir allt mer teknologiskt. Vi handlar online, bokar resor online och kan nu även sköta vår tjänstepension online. När pensionsbolaget Pensure grundades gjorde man det som Sveriges första helt och hållet digitala alternativ på marknaden. Genom plattformen Pensure.se vill de ge fler svenskar möjligheten att ha koll på sin framtida inkomst och minska sin oro.

Tidigare nämnda undersökning från AP7 visar nämligen att många svenskar känner en oro över sin pension. Här pekar man på att oron och den låga kunskapen har ett tydligt samband. När kunskapen om pensionen är låg tenderar oron att stiga.

Enkel administration

Tjänstepension är ofta förenat med olika papper och blanketter som ska fyllas i. När branschens utveckling nu rör sig mot det digitala hållet kan detta snart vara ett minne blott. Din tjänstepension kräver ofta att du gör flertalet val gällande ändringar, byten och justeringar. Att kunna sköta detta digitalt gör processen smidigare samtidigt som det blir enklare att hålla koll på din framtida inkomst.

Tillgången till rådgivning och support

Den digitala tjänstepensionen är även ett sätt att modernisera tidigare tidskrävande rådgivning och support. En digital plattform kan enkelt ge dig direkt tillgång till den hjälp du behöver.

Dagens system gynnar storföretagen

En digital tjänstepension innebär dock inte enbart administrativa fördelar. En hög pension är något de flesta värderar högt. Med en digital tjänstepension får dina sparpengar möjlighet att växa.

Det har tidigare varit enkelt för storföretagen att få tillgång till fördelaktiga pensionsavtal. Detta till stor del beroende på att de betalar stora summor i tjänstepensioner och därmed får ett mer fördelaktigt förhandlingsläge. Enligt denna princip har det mindre företaget, främst det som saknar kollektivavtal, hamnat i kläm.

Tjänstepension utan dolda avgifter

Undersökningar visar att 4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension. Detta kan bero på att det ofta är svårt för dessa företag att hitta en pensionslösning till fördelaktiga villkor. Ofta beläggs småföretagens pensionsavtal med dolda avgifter. Ett exempel på detta är försäkringsavgiften, som kan vara svår att identifiera då den belastar pensionskapitalet.

Genom en digital lösning för tjänstepension har du möjlighet till ett mer transparent avtal. Här blir det enkelt att se precis vad du betalar för, vilket ger den framtida inkomsten möjlighet att växa.

Kan den digitala lösningen vara svaret på svenskarnas många frågor om tjänstepensionen?

Kristina Hellqvist
Presskontakt

kristina@iamcontent.se

Läs fler artiklar