Pressrelease

Av: S2Medical AB

Positiva resultat för Epiprotect i stor oberoende studie

Publicerad: 26 jul 2021 23:52

Uppdaterad: 26 jul 2021 23:52

En studie som genomförts vid Nottingham Childrens Hospital visar på positiva resultat för Epiprotect i form av bland annat en uttalad smärtlindrande effekt, säkerhet samt snabba och enkla patientuppföljningar. Studien omfattar 101 patienter mellan åldrarna 0 - 15 år som behandlats för brännskador upp till 16 %. Studien är även den första som visar på att Epiprotect tolereras väl av patienter med olika etnicitet. Samtliga författare till studien är oberoende i förhållande till bolaget.

”Det är av mycket stor betydelse för S2Medical att större högkvalitativa studier som denna bekräftar flera av de fördelar vi har upplevt under vår resa med att introducera Epiprotect på världsmarknaden. Att resultaten även kommer ifrån Storbritannien är extra kul, då resultat som dessa med stor sannolikhet kommer öka vår tillväxthastighet på en av Europas största marknader.” säger bolagets VD Petter Sivlér.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-26 23:52 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning: