Från betting till casino i pandemins spår

Pressrelease

Av: I Am Content Communications

Från betting till casino i pandemins spår

Publicerad: 11 jun 2021 11:15

Uppdaterad: 11 jun 2021 11:17

Redan under senhösten 2020 presenterades resultat av studier kring spelandet under pandemin. Det var på Forskningsdagen vi kunde ta del av två olika studier som båda stärker samma fakta. Spelandet ser inte ut att ha ökat under pandemins första fas. Däremot såg man då, och vi fortsätter se samma trend idag, att vissa faktorer ser annorlunda ut än innan.


Betting minskar och annat spel ökar

Att det här är fallet är inte särskilt förvånande. Alla idrottsliga aktiviteter och sportevenemang minskade dramatiskt efter pandemins utbrott. Det här gäller också globalt, helt nya, unika förutsättningar. Det här har gjort att betting och vadslagning har minskat, både genom att det helt enkelt finns färre matcher som blir av och dels för att de evenemang som trots allt blir av har varit mer eller mindre utan publik.

Fler väljer casino online

Studierna visar att det har skett en övergång från betting till spel på online casino. Eftersom spelandet totalt inte ser ut att ha ökat är det alltså redan etablerade spelare som växlat spår.

Behovet av att spela för de som är aktiva bekräftas på så vis också av dessa studier. Oroväckande är att de som redan har problem fortsatte öka sitt spelande.

Allt fler svenskar väljer utländska casinon, trenden fortsätter 2021

Samtidigt som vi ser tendenser till att de som har problem ökar sitt spelande uppger Stödlinjen att de inte sett någon ökad tillströmning. En anledning kan vara att att allt fler svenskar väljer utländska casinon. Detta är även en tydlig trend under 2021. Att spela på casino utan svensk licens är lagligt, men myndigheter försöker hitta vägar att begränsa detta alternativ. En anledning till detta är att man som spelare har sämre skydd mot osunt spelande.

Jämförelser mellan länder ger värdefull data

För att bringa klarhet huruvida vår i jämförelse strikta lagstiftning får spelare att agera behövs mer än svensk statistik. Regelbundet genomför och publicerar bland annat Spelinspektionen branschstatistik där siffror uppvisar en sida av branschen. För en mer heltäckande översyn är internationell statisk över branschens utveckling behjälplig.

Statistik visar vägen framåt

En av de ledande inom Internationell statistik är H2 Gambling Capital vars uppgift är att föra statistik över den globala spelbranschen. Ihop med statistik från svenska Spelinspektionen kan man analysera hur svenskars spelvanor är i förhållande till andra länder, men också vart vi kan tänkas vara på väg.

Sådan här statistisk data är underlag för lagstiftningar i mängder av länder. Med en datadriven intelligens kan de framföra statistik för att sammanföra flera parters gemensamma intressen i svensk spelpolitik. Redan nu används Internationella undersökningar för kartläggning av den svenska spelindustrins välmående samt i försök att förstå svenska spelbeteenden.

Viktigt att ha med sig i den här frågan är att branschen och myndigheter strävar mot samma mål – ett sunt spelande med bra förutsättningar för alla parter i Sverige.

Presskontakt

Kingaroo Digital Ltd

kingaroodigitalmarketing@gmail.com