Pressrelease

Av: S2Medical AB

S2Medical AB (publ)s produkter ivaQ samt Epiprotect godkända för CE-märkning

Publicerad: 1 jun 2021 14:17

Uppdaterad: 1 jun 2021 14:17

S2Medical AB (publ) meddelar att produkterna ivaQ (klass IIa) samt Epiprotect (klass IIb) nu är godkända av anmält organ för CE-märkning, vilket innebär att de får säljas på den europeiska marknaden.

Den nya versionen av Epiprotect öppnar upp för en ökad försäljning då dess indikationer både tillåter behandlingar av fler och även mer avancerade sårtyper. De nya produkterna får även marknadsföras med bredare påståenden beträffande hur de förbättrar mikromiljön och således även sårläkningen, vilket på ett mer rättvisande sätt beskriver Epiprotects egenskaper, vilket bevisats i ett flertal kliniska studier. Den nya versionen av Epiprotect avses ersätta serierna 2117, ulcer samt basic. Lanseringen kommer att ske genom Bolagets befintliga distributörsnätverk samt genom direktförsäljning i Skandinavien. En stor skillnad mellan Epiprotect och konventionell behandling är att Epiprotect ofta inte behöver bytas alls, utan kan ligga kvar på såret tills det är läkt. Detta är både bra för patienten men är även tidsbesparande och synnerligen kostnadseffektivt för sjukvården vilket väntas utgöra en stor marknadsfördel för Bolaget.

Utöver Epiprotect är även bolagets system för undertrycksbehandling av sår nu godkänt för CE-märkning. ivaQ, som är världens minsta system för undertrycksbehandling, beräknas lanseras under tredje kvartalet i år. Systemet som främst används för vätskehantering av sår, är godkänt för användning på både kroniska sår samt kirurgiska snitt vilket innebär att marknaden för systemet är mycket stor. Marknaden för undertrycksbehandling uppskattas i dagsläget vara värd ca 2,2 miljarder USD och beräknas växa till 2,9 miljarder USD fram till år 2026. Den största tillväxten förväntas ske i segmentet som ivaQ tillhör, enligt DataM Intelligence.

”Idag är jag extra stolt över mitt team som under en lång tid har jobbat för att CE-märkningen av dessa produkter ska bli godkända och nu ser vi fram emot att få se våra produkter göra nytta för ännu fler patienter runt om i världen.” säger bolagets CEO Petter Sivlér


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-01 14:17 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning: