Riksbanken tar fram en e-krona

Pressrelease

Av: I Am Content Communications

Riksbanken tar fram en e-krona

Publicerad: 20 maj 2021 12:39

Uppdaterad: 20 maj 2021 13:14

Svensken använder sig allt mindre av kontanter, och allt mer av alternativa betalvägar med hjälp av internetlösningar för att betala och ta emot betalningar. De flesta involverar kortbetalning och en bekräftelse med kod. Ett annat sätt att betala på är olika FinTech-lösningar som Swish och IZettle som bekräftas med hjälp av BankID. Det här kan komma att leda till problem och för att komma ikapp utvecklingen jobbar nu Riksbanken på en egen teknik för att ta fram ett alternativ till kontanter.


Äldre och utsatta grupper hamnar utanför i många situationer då de inte har tillgång till tillexempel BankID och internet. Bedrägerier som involverar BankID sker då och då och nu senast med corona-vaccin som hjälp. I nästan alla myndighetskontakter via nätet måste man identifiera sig med BankID för att få hjälp.

En annan stor aktör som behöver säkra metoder både för betalning och identifiering är företag inom Spelbranschen. Branschen är stor och har utan tvekan bidragit till att påskynda utvecklingen av säkra alternativ för detta – se till exempel på casino utan BankID koppling.

Många lämnas utanför

Det finns ett potentiellt problem med att nästan all betalning sker på nätet och med kort. Att all betalning sker med digitala hjälpmedel betyder dels att större delar av betalsystemet är beroende av privata aktörer, och dels att de som inte har kunskap, vilja eller kapacitet att använda dessa vägar lämnas utanför.

Bakgrund till beslut om E-krona

De svenskar som uppger att de har betalat med kontanter vid senaste betalningen har minskat från 40% till 10%. Bland de länder som var med i undersökningen var det Sverige som i minst utsträckning använde kontanter, strax efter oss kommer Norge följt av Danmark. Den låga kontanthanteringen är både ett potentiellt problem och ett effektivt sätt att försvåra kriminellas verksamheter. Detta har lett till att den svenska Riksbanken initierat ett projekt för att kunna säkra ett alternativt betalsätt.

Riksbankens initiativ

Ett av Riksbankens uppdrag är att verka för en stabil och effektiv betalningsmarknad. När kontanthanteringen är så liten i Sverige måste Riksbanken ge sig in i den digitala världen för att kunna ha kontroll och säkerställa de betalvägar som används idag och i framtiden. För att göra detta gjordes en offentlig upphandling i början på 2020 för att hitta en partner som kan ta fram tekniken bakom en E-krona pilot. Bolaget som vann heter Accenture och jobbar nu i en kontrollerad och sluten miljö för att gå igenom frågor som berör policy, teknik, säkerhet och juridiken.

Första fasen avslutad

I april 2021 avslutades den första fasen i projektet E-krona, som är en typ av blockkedjeteknik som initierats och kontrolleras av Riksbanken. Den kommer att distribueras på samma sätt som kontanter och systemet ska ”fyllas” på i samma takt som kontanter lämnas in och destrueras via RIX. Utvalda användare som butiker och banker kommer kunna ta ut E-kronor i utbyte mot de destruerade.

Systemet med E-krona kommer att fungera helt separat från andra betalsystem och på så sätt kunna skyddas vid problem i systemen, till exempel för kortbetalningar och bankgiro. Tanken är nu att man som konsument kommer kunna använda både ett kort och en app för att betala varor och tjänster.

Presskontakt

David Vesterlund

david@iamcontent.se