Pressrelease

Av: S2Medical AB

Positiva resultat för Epiprotect i ny oberoende prospektiv studie

Publicerad: 12 aug 2020 22:25

Uppdaterad: 12 aug 2020 22:25

S2Medical AB (publ)s produkt för brännskador, Epiprotect, har utvärderats i en oberoende prospektiv studie i Storbritannien. Studien omfattar 30 barn som behandlats för brännskador av varierande djup vid Queens Medical Centre i Nottingham. Patienterna hospitaliserades i genomsnitt två dagar och Epiprotect rapporterades vara säker att använda, tolereras väl av patienterna samt gav en effektiv smärtlindrande effekt. Studien visade även att mediantiden till läkning varierade mellan 13-24 dagar beroende på skadans djup. Det faktum att Epiprotect är fri från mänsklig- samt djurvävnad bedömdes i studien vara positivt då kulturella skäl inte utgör något hinder för dess användning. Resultaten från studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scars, Burns & Healing. Huvudförfattare till artikeln är Lindsay Shanks som tillsammans med övriga författare är oberoende i förhållande till Bolaget och har inte mottagit någon form av kompensation för arbetet. Artikeln finns att läsa i sin helhet på https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059513120940503.

”Vi applåderar detta viktiga arbete med brännskadade barn som ligger oss mycket varmt om hjärtat. Resultaten är i linje med vad vi tidigare observerat och bekräftar några av de unika fördelarna med att använda Epiprotect i denna patientkategori.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12/8 2020 kl. 22:25

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Följande bilagor finns för nedladdning: