Pressrelease

Av: JobAgent i Skandinavien

JobAgent lanserar egenutvecklat self-assessment för att beskriva personlighet på 1 minut

Publicerad: 7 aug 2020 12:52

Uppdaterad: 7 aug 2020 12:52

JobAgent® lanserar ett egenutvecklat self-assessment för att hjälpa jobbsökare att beskriva sin personlighet på 1 minut. I plattformen får jobbsökare möjlighet att presentera sig själva genom annonser –  "TalentAds" där individen själv väljer vad som ska ingå och hur datan ska delas och låter därefter företagen hitta och ansöka till dom istället för tvärtom.

I plattformen finns bl.a. tester från världsledande Aon Assessment Solutions och nu lanseras även en egenutvecklad personlighetsindikator.

"Vår plattform handlar om att öka transparensen på arbetsmarknaden och låta jobbsökare bli uppsökta av rekryterare och rekryterande chefer. Då är det viktigt att vi står på jobbsökarens sida och utvecklar funktionalitet som det finns behov av. Vi insåg tidigt att vi behöver någonting som tar mindre än 1 minut att besvara men som fortfarande ger bra data till individen. Vi valde därför att utveckla JobAgent personality indicator som ett första steg för att få kandidater att beskriva sig själva och sin personlighet" - säger Mats Wernheim grundare & Head of Growth.

Kandidaten får se olika påståenden som bygger på personlighetsmodellen Big Five. Varje egenskap beskrivs utifrån tre olika nivåer och individen får själv välja vad hen känner igen sig i.
Därefter presenteras resultaten i form av en kort rapport som ägs av kandidaten.
Syftet är inte att ersätta längre psykometriska tester utan snarare att ge kandidaten ett snabbt och enkelt sätt att få inblick i sin personlighet.


"Vi kan redan nu se att detta uppskattas väldigt mycket och det är definitivt en av favoritfunktionerna för våra användare.
Det har också fungerat mycket bra som en språngbräda för att göra längre tester som också finns tillgängliga i plattformen. Datan är dessutom normalfördelad vilket innebär att vi har prickat rätt med hur vi beskriver dom olika egenskaperna. Det här är nog vad som kan beskrivas som en enkel innovation.
Vi började med att gå igenom all forskning vi kunde hitta kring Big Five. Därefter tog vi fram tre nivåer per egenskap och formulerade vardera nivå som ett påstående. Därefter fyllde vi på med mer data kring vardera val som kandidaten gör. Den här funktionen är därför enkel och går snabbt men ger samtidigt värde till individen. Inom kort kommer vi också öppna upp plattformen för rekryterare och även på den sidan av plattformen finns funktioner som går snabbt och är intuitiva men som samtidigt ger väldigt bra data" -
 säger Björn Elowson VD på JobAgent.

Björn ElowsonCEO & Founderbjorn.elowson@jobagent.se